Dodávky elektřiny a zemního plynu pro občany obce Jinošov

Od 1.2.2016 do 29.2.2016 proběhne v naší obci 1. Kolo výběrového řízení na dodávky elektrické energie a zemního plynu.
Můžete se dostavit ve dnech 15.2.2016 a 29.2.2016 vždy od 17.30 hodin do 19.30 hodin na obecní úřad do prostorů
bývalé školky nebo se přihlaste na stránkách www.jinosov.obecobcanum.cz. S sebou je nutné si přinést pouze poslední vyúčtování
elektrické energie a zemního plynu, občanský průkaz a lístek SIPO.

Více informací získáte na webu obce www.jinosov.cz  nebo v informační brožuře, kterou jste obdrželi do schránky.
Veškeré bližší informace Vám poskytne pan Eduard Rovenský na emailu:
eduard.rovensky@terragroup.cz nebo na tel.:+420 602 381 492.