V roce 2003 na žádost paní Evy Chytkové, která na půdě našla starý kroj po babičce, došlo k zásadnímu rozhodnutí obecního zastupitelstva, pořídit v rámci reprezentace obce vlastní Jinošovské kroje. Vzorem byl právě výše zmíněný kroj, nalezený na půdě.

Obec Jinošov se nenachází v oblasti bohaté na plody země, jako jsou víno, ovoce, zelenina apod. Jedná se již o okraj Vysočiny, kde se daří obilí, řepce a dříve i bramborám. Proto i kroj z naší oblasti není tak bohatý, jako např. kroje z většiny oblastí Jižní Moravy.

Jednoduchost však v tomto případě znamená krásu. Přesvědčte se sami.

Kroje byly ušity svépomocí, také v Jinošově, za vydatné pomoci paní Jany Blažkové.

Rokem 2003 nastává zásadní změna v kulturním dění v obci. Pod vedením paní Evy Chytkové vzniká dobrovolný spolek Jinošovských žen, které nacvičují folklorní pásmo, se kterým se prezentují na podzimních Babských hodech, v dalších letech při každé Jinošovské pouti a na všech akcích v blízkém okolí. Nacvičené folklorní pásmo však nestagnuje. Neustále je inovováno a obohacováno o nové formy a nové příběhy – pásmo Svatební, pásmo Narození děťátka na vesnici a zvyky s tím spojené apod.

Dovolte mi jmenovitě představit všechny členky spolku Jinošovských žen: Eva Chytková, Libuše Horníčková, Pavla Horníčková, Libuše Chytková, Marie Ráčková, Ivana Herodková, Martina Jánská, Milena Chytková, Jana Chytková, Milena Chytková ml., Hana Nováková, Jana Křečková, Jana Blažková, Klára Blažková. Nové kroje jsou prezentovány při všech možných příležitostech a při všech akcích, které pořádá nejen obec Jinošov, ale např i město Velká Bíteš nebo při příležitosti veletrhu cestovního ruchu GO v Brně.

V roce 2006 v soutěži Vesnice roku Vysočiny získává obec Jinošov Čestný diplom za Rozvoj lidových tradic.

Slavnostní svěcení nového obecního znaku a praporu a setkání rodáků v květnu 2006 je pro obec velkým svátkem. Při této příležitosti se v čele průvodu, který vede z obecního úřadu Jinošov na obecní náves, opět prezentují Jinošovské ženy ve svátečních krojích. Znak a prapor obce je vysvěcen panem děkanem Peňázem z Velkého Meziříčí.

Mezi vzácnými hosty jsme přivítali tehdejší místohejtmanku kraje Vysočina paní ing. Marii Černou, pana ministra vnitra Františka Bublana a starostky a starosty okolních obcí.

Součástí dopoledního programu bylo i pokřtění nově vydané knihy pana Josefa Pěnčíka Z dějin obce Jinošova. Odpolední program pak proběhl opět ve znamení folklóru. Kromě Jinošovských žen vystoupily i folklorní soubory z nedalekého Březníka a Studence.

V září 2006 jsou Jinošovské ženy pozvány do Velké Bíteše na velkou přehlídku folklorních souborů.

Na Sv.Václava – 28.září 2006 – se koná v Jinošově 1. Ročník folklorního odpoledne spojený s ochutnávkou vín. Se svým programem opět vystupují Jinošovské ženy.

V roce 2007 se podařilo ve spolupráci s farním úřadem dokončit finančně náročnou opravu varhan v kostele Sv. Petra a Pavla v Jinošově, na které se podíleli ve velké míře hlavně farníci, ale i okolní obce. Slavnost svěcení varhan byla stanovena na 28.září 2007. V odpoledních hodinách pak proběhlo 2.Folklorní odpoledne spojené s ochutnávkou vín, na kterém nás navštívil hejtman kraje Vysočina pan Mgr. Miloš Vystrčil s chotí.

Na konec roku vedení obce naplánovalo setkání důchodců. Součástí programu bylo kromě asi hodinové prezentace o dění v obci za poslední roky i vystoupení Jinošovských žen se Svatebním pásmem.

Prvním počinem v roce 2008 je úspěšná prezentace kraje Vysočina spolkem Jinošovských žen na veletrhu cestovního ruchu GO v Brně.

Jinošovská pouť, 27. – 29. června 2008 na Petra a Pavla, jak bylo zmíněno, tradičně v krojích.

„Čich só hody!!! Naše !!“ Volá chasa na, v širokém okolí známých a slavných, Bítešských hodech.

Následuje 2. Folklorní odpoledne spojené s ochutnávkou vín na Sv. Václava v září 2008.

Na závěr roku, v prosinci 2008 opět milé setkání všech důchodců z Jinošova. Rok 2009 začal a než jsme se všichni nadáli, je tady červen. Na Den dětí, ale až 6.6.2009 je plánován Pohádkový les a slavnostní otevření nově zrekonstruovaného dětského hřiště a nových šaten a sociálního zázemí u našeho sportovního areálu. Co nám rok 2009 přinese dál? Uvidíme.
Líbí se Vám naše děvčata v krojích? Líbí se Vám co dělají? Pokud ano, domluvte si vystoupení. Pokud to bude v jejich časových možnostech, rádi Vám zpestří každou Vaši akci.
V případě zájmu kontaktujte prosím paní Evu Chytkovou, tel: 731 167 172