Jinošov je nevelká obec ležící na východním okraji Českomoravské vrchoviny pozvolna se zvedající z brněnské nížiny a dosahující nadmořské výšky 478 m u věže kostela a na severním okraji katastru 509m.

Půdní a klimatické podmínky nejsou sice tak příznivé jako v teplejších a úrodnějších nížinách, přesto však pro rozvoj zemědělství stále příznivé. Hlavními plodinami jsou obiloviny a řepka olejná. Daří se zde ale i máku, lnu bramborám apod.

Posledně jmenované plodiny však již nejsou pro zemědělce z ekonomických důvodů tak atraktivní.

Jedná se však o velice turisticky atraktivní oblast. Hluboké lesy, velké množství rybníků a památek činí tento kraj zajímavý jak pro pěší, tak pro cykloturisty.

Část obyvatel obce pracuje v zemědělství, většina však za prací dojíždí do okolních měst. Jen malá část obyvatel produktivního věku je zaměstnána v oblasti drobného podnikání, průmyslu a službách.

Celkem má Jinošov cca 240 trvale žijících obyvatel proti původnímu stavu 310 v roce 2009. K odlivu obyvatel došlo po zrušení Ústavu sociální péče pro dospělé, který sídlil v místním zámečku a který majitel, Kraj Vysočina, prodal soukromému zájemci.

Demografický vývoj Jinošova není příznivý, populace stárne a dětí se rodí málo. V porovnání s minulostí před sto lety máme dnes víc jak dvojnásobek domů a bytů, ale počet obyvatel za tu dobu klesl na polovinu.

Životní úroveň a občanská vybavenost je na průměrné státní úrovni. Domácnosti jsou vybaveny standardními výdobytky nové doby – počítače, barevné televizory, ledničky, plynová topení a všestranné využití elektřiny.

Děti nemají školu v místě a musí dojíždět autobusem do Náměště nad Oslavou. Ke sportovnímu vyžití v obci jim slouží sportovní areál na Křibě.

Jinošov je jediná vesnice na trase Náměšť nad Oslavou – Velká Bíteš a současně dálniční přivaděč. Do města Náměště nad Oslavou dojíždíme 5 km, do Velké Bíteše 7 km.

Historicky dlouhou dobu je obec středem farnosti s kostelem sv. Petra a Pavla a současný správce poskytuje duchovní služby a svátosti věřícím i ve dvou filiálních kostelích sv. Martina v Kralicích a sv. Klimenta v Jasenici. V čele obce stojí zvolené sedmičlenné zastupitelstvo se starostou a místostarostou.