Kostel

Každý návštěvník Jinošova si povšimne dominanty farního chrámu zasvěceného sv. Petru a Pavlu. První zmínka o něm se datuje k roku 1368, což svědčí o jeho starobylosti. V posledních letech mu byl vrácen starobylý ráz zvenčí a byl zmodernizován zevnitř. Jistou zvláštností kostelního areálu se hřbitovem je oddělení zvonice, ke kterému došlo v polovině 18. století. V interiéru kostela se zachovaly tři náhrobní desky šlechtické rodiny Březnických z Náchoda. Dějiny kostela jsou značně pohnuté. Každá doba do něho vtiskla svou pečeť, svůj vlastní stavební prvek. Prastará pověst mluví o pokladu devíti zlatých kačen, určených k záchraně či obnově kostela.


Fara

Původní farní dům byl zničen brzy po bitvě na Bílé hoře v počátcích třicetileté války. Na dlouhou dobu zanikla i farnost obnovená jako lokálie 1739 a roku 1844 jí byl přiznán status poměrně rozsáhlé farnosti. Kněz v roce 1739 byl dočasně ubytován v neobydlené chátrající staré tvrzi připomínané již ve 14. století. Za doby pánů Březnických z Náchoda byla tvrz přebudována na pohodlnější renesanční zámeček. Uvnitř fary je pěkně zachován portál z roku 1537 a též se zachovala a byla nově objevena barevná výzdoba tří východních oken. Pod starou omítkou byl též nalezen původní, později zazděný vstup a vjezd do tvrze.


Škola

Stojí na své místě od roku 1827 v bývalé školní zahradě. Původní vrchnostenská škola je v podstatě domek č. 26 při silnici k Hlubokému. Nejdříve jednotřídní byla nová škola v druhé polovině 19. století rozšířena na trojtřídní. V slunečném průčelí mezi okny bytu správce školy byla podle návrhu akademického sochaře Kovaniče z Hovoran odhalena pamětní deska Otokara Březiny k 100. výročí jeho narození. Dnes generálně opravená stará škola slouží potřebám obce.


Schönwald

Je německý název letního zámečku náměšťských Haugwitzů postavený v bývalé bažantnici v letech 1827-29 a zasvěcený Přátelství a Múzám. Z rozsáhlé obory byl zřízen důmyslný anglický park obehnaný kamennou zdí, s rybníkem a třemi altány (temply). Nevšední přírodní krása a esteticky citlivé zásahy do krajiny k zasvěcenému mluví zachovalými stopami harmonie a krásy dodnes. V Apollónově chrámu se zachovanou malířskou výzdobou a znamenitou akustikou se v prví polovině 19. století odehrávaly hudební produkce a slavnosti, jež neměly konkurenci ani v Brně.


Kaplička Panny Marie na Křibě

Postavena nade vsí na nejpříhodnějším místě krajiny s dalekým rozhledem v haugwitzovém stylu na náklad náměšťské hraběnky, která podobnou viděla u Florencie v slunné Itálii, nechala si ji tam vymalovat a podle ní ji dala postavit. Stalo se tak v čase dynastického sňatku korunního prince Rudolfa s belgickou princeznou Stefánií v roce 1881. Na počest budoucího císaře a českého krále se vysázené aleji ke kapličce říkalo Rudolfova. Dnes je alej zachovaná jen zčásti. Před několika lety byla kaplička restaurována, ale ne v původní barevné kráse sochy Panny Marie s dvanácti zlatými hvězdami stojící na hlavě hadovi.


Vesnice

I samotná vesnice kolem křižovatky cest světových stran si zaslouží pozornosti návštěvníků. Odrážejí se v ní pohnuté dějiny a dosud jen zčásti napsané osudy generací dětí této země až do té doby, poznamenané vším, co přinesl čas bouřlivých změn. To je však i jiná kapitola, než jen kapitola památeční. Zřídkakde nalezneme v tak malé vesnici tolik z minulosti a lze si jen přát, aby i nová, naše doba přispěla k jejímu obohacení i v duchovní oblasti.


Zámek v Náměšti nad Oslavou

Renesanční zámek, který se tyčí nad řekou Oslavou a s městem je spojen kamenným barokním mostem, zdobeným dvaceti sochami světců. Zámek patřil do roku 1945 rodu Haugwitzů, pak sloužil krátce jako letní sídlo prezidenta Beneše a dnes je v něm umístěna rozsáhlá sbírka tapisérií ze 16. až 19. století. Zámecká knihovna spolu s nádvořím je místem, kde jsou pravidelně konány koncerty, které navazují na bohaté hudební tradice rodu Hagwiczů. Zámecký vrch, mistrovství ČR v automobilových závodech, každoročně přiláká tisíce návštěvníků.


Webové stránky blízkých obcí

Náměšť nad Oslavou
Třebíč
Kralice nad Oslavou
Zbraslav u Brna
Velká Bíteš
Jasenice
Pucov
Hluboké
Újezd u Rosic
Stanoviště