Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy
MNnO 278/20/Dop/Vob 22.1.2020

 


pozvánka na mimořádné zasedání ZO
22.1.2020

 


Zápis a USNESENÍ ze zasedání ZO Jinošov ze dne 16.12.2019
18.12.2019

 


Pozvánka na Zasedání zastupitelstva obce
6.12.2019
16.12.2019

 


Záměr na prodej pozemku
5.12.2019

 


Výběrová řízení – MěÚ Náměšť nad Oslavou
19.11.2019

 


Veřejná vyhláška – změna č.2 Územního plánu Pucov
MNnO 6046/19/Výst/Ku 13.11.2019
13.12.2019

 


Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina
25.10.2019

 


Oznámení o stanovení přechodné úpravy provozu autobusového spojení
11.10.2019

 


Oznámení veřejnou vyhláškou – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
MNnO 5289/19/Dop/Vob 9.10.2019
30.11.2019

 


Zápis a USNESENÍ ZO Jinošov ze dne 25.9.2019
2.10.2019

 


Stavba povolena – zřízení přechodu pro chodce s úpravou stávajících autobusových zastávak na silnice II/399
30.9.2019

 


Ukončení lékařské praxe MUDr. Horkého
25.9.2019

 


pozvánka – program na konferenci “Vysočina žije dobrovolnictvím”
24.9.2019

 


MUDr.Eva Dřínková – praktická lékařka Velká Bíteš
19.9.2019

 


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Jinošov
16.9.2019

 


Záměr na odprodej pozemku
4.9.2019

 


Žádost o odkoupení obecního pozemku
4.9.2019

 


Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jinošov
MNnO 4622/19/Výst/Ku 4.9.2019

 


Veřejná vyhláška – ministerstvo zemědělství – opatření obecné povahy
41508/2019-MZE-16212 3.9.2019

 


Krajský úřad kraje vysočina – Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje
2.9.2019
10.9.2019

 


MV-Hasičský záchranný sbor ČR – Bezpečnostní desatero
27.8.2019

 


Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
JI2382019
8811/2019
27.8.2019

 


Žádost o spolupráci
UZSVM/BJI/7199/2019-BJIM 26.8.2019

 


Veřejná vyhláška – Aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
KUJI 61832/2019 12.8.2019

 


Průzkum – ministerstvo průmyslu a obchodu – dotazník
7.8.2019
22.8.2019

 


Veřejná vyhláška – oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Náměšť nad Oslavou
7.8.2019

 


MěÚ Náměšť nad Osl. – SUCHO – Výzva
2.8.2019

 


Zápis a USNESENÍ ZO Jinošov ze dne 26.6.2019
2.7.2019

 


Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Chvojnice
13.6.2019

 


Návrh Rozpočtu Mikroregionu Chvojnice pro rok 2019
13.6.2019

 


Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Chvojnice
13.6.2019

 


Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
10.6.2019
7.7.2019

 


Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina
7.6.2019

 


Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
5.6.2019

 


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
4.6.2019
26.6.2019

 


Záměr obce o prodeji pozemku p.č.300/31
29.5.2019

 


Výsledky voleb do Evropského parlamentu
27.5.2019

 


Přerušení dodávky elektrické energie
21.5.2019
13.6.2019

 


Veřejná vyhláška – uzavírka silnice
17.5.2019
25.5.2019

 


Volby do Evropského parlamentu – oznámení o době a místě konání voleb
6.5.2019
25.5.2019

 


Finanční úřad – informace
25.4.2019

 


Finanční úřad – veřejná vyhláška
885806/19/2900-11460-304013 24.4.2019

 


Zápis a USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jinošov ze dne 15.4.2019
17.4.2019

 


Informace o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do Evropského parlamentu
9.4.2019

 


Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů – hlášení
8.4.2019

 


Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy
18918/2019-MZE-16212 3.4.2019

 


Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva obce
3.4.2019

 


Fond Vysočiny – Hospodaření v lesích 2019
11.3.2019

 


Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina
11.3.2019

 


Veřejná vyhláška – prodloužení doby platnosti stavebního povolení
MNnO 487/19/Dop/Kob 5.3.2019

 


Zápis a USNESENÍ ze zasedání ZO ze dne 20.2.2019
27.2.2019

 


Přiznání k dani z příjmů za rok 2018
18.2.2019
1.4.2019

 


POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce Jinošov
11.2.2019
20.2.2019

 


Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o prodloužení doby platnosti stavebního povolení
5.2.2018

 


Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina č.1/2019
18.1.2019

 


Veřejná vyhláška – Doplnění – Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na poz.komunikaci
MNnO 256/19/Dop/Vob 16.1.2019

 


Příloha k Veřejné vyhlášce – opatření obecné povahy
MNnO 224/19/Dop/Vob 16.1.2019

 


Veřejná vyhláška – Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikaci
S-MNnO 72/19/Dop/Vob
MNnO 224/19/Dop/Vob
16.1.2019

 


Veřejná vyhláška – oznámení řízení o návrhu Územního plánu Náměšť nad Oslavou
MNnO 6119/18/Výst/Ku 2.1.2019
23.1.2019

 


Zápis a USNESENÍ ze zasedání ZO Jinošov ze dne 12.12.2018
20.12.2018

 


Informace o změně svozu bioodpadu v zimních měsících
6.12.2018

 


Obnovení katastrálního operátu
3.12.2018

 


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 12.12.2018
3.12.2018

 


Zápis a USNESENÍ ze zasedání ZO dne 21.11.2018
30.11.2018

 


Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.8/201/
30.11.2018
11.12.2018

 


Záměr na směnu části pozemků v k.ú.Jinošov p.č.260 obce a p.č.1494 DAS Konsult s.r.o.
27.11.2018

 


Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva obce
13.11.2018
21.11.2018

 


Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva obce
13

 


Zápis a USNESENÍ z ustavujícího zasedání ZO Jinošov
7.11.2018

 


Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina
26.10.2018
6.11.2018

 


INFORMACE o konání USTAVUJÍCÍho ZASEDÁNÍ
22.10.2018

 


Vyúčtování VODNÉ 2017/2018
22.10.2018

 


Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR II.kolo – obec Jinošov
13.10.2018

 


Volby do Senátu Parlamentu ČR II.kolo – oprava
9.10.2018

 


Volby do Senátu Parlamentu ČR – II.kolo
9.10.2018

 


Zveřejnění zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce – v souladu s ust. § 47 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
8.10.2018

 


Výsledky voleb do zastupitelstva obce Jinošov
6.10.2018

 


Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR
6.10.2018

 


Záměr na směnu částí pozemků v k.ú.Jinošov
4.10.2018

 


OZNÁMENÍ o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
OO-16/2015-710 2.10.2018

 


Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č.06/2018
1.10.2018

 


Volby – Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR
19.9.2018

 


Svoz nebezpečných odpadů
13.9.2018
29.9.2018

 


Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
6.9.2018

 


Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina
31.8.2018
11.9.2018

 


Zápis a USNESENÍ Zastupitelstva obce ze dne 20.8.2018
27.8.2018

 


Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
21.8.2018

 


Výstraha ČHMÚ – nebezpečí požáru!
16.8.2018

 


NALEZENÉ KLÍČE
15.8.2018

 


Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce
10.8.2018

 


SUCHO – UPOZORNĚNÍ A VÝZVA
MNnO 3617/18/ŽpŽ/Such 8.8.2018

 


Zveřejnění záměru na prodej pozemků
18.7.2018

 


Veřejná vyhláška
KUJI 49656/2018 29.6.2018

 


Volby 2018 – Info o době a místě podávání kandidátních listin + vzory
18.6.2018

 


Změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018
14.6.2018

 


Změny ve vydávání občanských průkazů od 1.7.2018
14.6.2018

 

Chvojnice – návrh rozpočtu 2018
13.6.2018

 


Oznámení – MěÚ Náměšť n.Osl. – řidičské průkazy
12.6.2018

 


Nabídka práce – Zbraslav u Brna
31.5.2018

 


Zápis a USNESENÍ ze zasedání ZO dne 23.5.2018
28.5.2018

 


Volby 2018 – Stanovení počtu členů ZO pro volební období 2018/2022
25.5.2018

 


GDPR – Zveřejnění kontaktních údajů na pověřence pro ochranu osobních údajů
25.5.2018

 


GDPR – Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
24.5.2018

 


Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa – kůrovci
16.5.2018

 


Pozvánka na zasedání ZO Jinošov dne 23.5.2018
14.5.2018

 


Finanční úřad – Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí
10.5.2018

 


Finanční úřad – Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí
10.5.2018

 


Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina
4.5.2018
15.5.2018

 


Záměr obce – prodej pozemku
2.5.2018

 


Záměr obce – odprodej pozemku
26.4.2018

 


Finanční úřad – informace
25.4.2018

 


Finanční úřad – informace
25.4.2018

 


Finanční úřad – informace
25.4.2018

 


Veřejná vyhláška – Finanční úřad
20.4.2018
28.5.2018

 


Upozornění – podomní prodej energií
16.4.2018

 


Svazek obcí pro komunální služby – oznámení
6.4.2018

 


Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů
22.3.2018

 


Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina
16.3.2018

 


Zápis a Usnesení zastupitelstva obce ze dne 28.2.2018
5.3.2018

 


Pozvánka na zasedání ZO
14.2.2018
28.2.2018

 


Výsledky II.kola VOLBY PREZIDENTA ČR
27.1.2018

 


Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
MNnO 206/18/Dop/Kob 19.1.2018

 


Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR – II.kolo
14.1.2018
27.1.2018

 


Výsledky I.kola VOLBY PREZIDENTA ČR
13.1.2018

 


Záměr na pronájem části pozemku
4.1.2018

 


Oznámení o místě a době konání volby prezidenta ČR
22.12.2017

 


OZNÁMENÍ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2018
20.12.2017

 


Volba Prezidenta České republiky – 1.zasedání OVK
14.12.2017

 


Usnesení z jednání ZO Jinošov ze dne 29.11.2017
4.12.2017

 


Zápis z jednání ZO obce Jinošov ze dne 29.11.2017
4.12.2017

 


Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočinač.7/2017
4.12.2017
12.12.2017

 


Volba Prezidenta České republiky – informace o počtu a sídlech volebních okrsků
27.11.2017

 


pozvánka na zasedání ZO Jinošov
20.11.2017
29.11.2017

 


Zveřejňování podle novely zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
8.11.2017

 


Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství – opatření obecné povahy
ST15092/2017-16212
66595/2017-MZE-16212
8.11.2017

 


Záměr na pronájem části pozemku
7.11.2017
15.11.2017

 


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
2.11.2017
15.11.2017

 


Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina
30.10.2017
7.11.2017

 


Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v obci Jinošov
21.10.2017

 


Oznámení – vyúčtování vodného 2016/2017
18.10.2017

 


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
17.10.2017

 


Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, odstranění dřevin
16.10.2017

 


Zápis z mimořádného zasedání ZO dne 9.10.2017
11.10.2017

 


Usnesení z mimořádného zasedání ZO dne 9.10.2017
11.10.2017

 


Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
4.10.2017
21.10.2017

 


Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
MNnO 4363/17/Dop/Kob 27.9.2017

 


Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnicích č. II/392 a II/399
MNnO4248/17/Dop/Ma 25.9.2017
31.10.2017

 


Pozvánka na mimořádné zasedání ZO
22.9.2017
9.10.2017

 


Záměr na pronájem části pozemku
19.9.2017

 


Kotlíkové dotace 2.vlna v kraji Vysočina – harmonogram informačních schůzek pro žadatele
18.9.2017
20.10.2017

 


UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
001094716242 18.9.2017
15.11.2017

 


Žádost o spolupráci – dostatečné určení vlastníka v katastru nemovitostí
UZSVM/BJI/9295/2017-BJIM 15.9.2017

 


Veřejná vyhláška – MZE návrh opatření obecné povahy – nařízení zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých – smrk a borovice
55197/2017-MZE-16212 15.9.2017
31.12.2017

 


Záměr na pronájem části budovy
7.9.2017

 


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – jmenování zapisovatele
6.9.2017
21.10.2017

 


Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci č. II/392 a II/399
MNnO 3930/17/Dop/Kob 5.9.2017
3.10.2017

 


Situace úpravy provozu na silnicích č. II/392 a II/399 – úplná uzavírka
MNnO 3930/17/Dop/Kob 5.9.2017
3.10.2017

 


Zápis ze zasedání ZO Jinošov dne 30.8.2017
4.9.2017

 


Usnesení ze zasedání ZO Jinošov dne 30.8.2017
4.9.2017

 


Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – informace o počtu a sídlech volebních okrsků
4.9.2017
21.10.2017

 


Pozvánka na zasedání ZO 30.8.2017
21.8.2017
30.8.2017

 


Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby
16.8.2017
21.10.2017

 


Oznámení Katastrálního úřadu
OO-16/2015-710 14.8.2017
25.9.2017

 


Veřejná vyhláška – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
MnnO 3470/17/Dop/Kob 9.8.2017

 


Nabídka práce – referent investic a rozvoje Město Náměšť nad Oslavou
28.7.2017

 


MěúNnO. – Sucho – výzva
ČJ/MNnO 3212/17/ŽPŽ/Such 24.7.2017

 


vyjádření k diskusi ZO dne 14.6.2017
10.7.2017

 


MUDr.Andrea Žažová neordinuje
28.6.2017
14.7.2017

 


Usnesení ze zasedání ZO ze dne 14.6.2017
21.6.2017

 


Zápis ze zasedání ZO ze dne 14.6.2017
21.6.2017

 


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
19.6.2017
3.7.2017

 


Sdružení obcí – mikroregion Chvojnice – pozvánka, zpráva o přezkumu hospodaření, závěrečný účet, návrh rozpočtu 2017
13.6.2017
2.1.2018

 


Sdružení obcí pro lesní hospodaření – záměr na odprodej id. 1/22 pozemků
12.6.2017
30.6.2017

 


VAROVÁNÍ OBČANŮ PŘED NEKALÝMI PRAKTIKAMI PODOMNÍCH PRODEJCŮ
6.6.2017

 


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
5.6.2017
14.6.2017

 


Oznámení veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy
MNnO 2054/17/Dop/Kob 18.5.2017
3.6.2017

 


Nabídka práce Města Náměště n/Osl.
18.5.2017

 


Záměr na odprodej pozemku – J.Horecký
18.5.2017
12.6.2017

 


rozhodnutí o povolení zřízení sjezdu ke stavbě RD
11.5.2017

 


Souhlas obce s připojením vodovodních a kanalizačních přípojek
Souhlas obce se zřízením sjezdu z místní komunikace – na pozemku p.č.1342
10.5.2017

 


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
KUJI 27185/2017 KO 10.5.2017

 


Vyúčtování Vodné, stočné 2016 podle cenových předpisů
28.4.2017
30.5.2017

 


Usnesení ze zasedání ZO ze dne 24.4.2017
27.4.2017

 


Zápis ze zasedání ZO ze dne 24.4.2017
27.4.2017

 


Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2017
24.4.2017

 


Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2017
24.4.2017

 


Veřejná vyhláška – finanční úřad – daň z nemovitých věcí na rok 2017
833209/17/2900-11460-304013 21.4.2017
29.5.2017

 


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
12.4.2017

 


Oznámení přerušení dodávky elektrické energie
29.3.2017

 


Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.2/2017
20.3.2017
28.3.2017

 


Svazek obcí pro komunální služby – návrh rozpočtu 2017
20.3.2017

 


Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků – údaje o nemovitostech, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitosti jako vlastník
UZSVM/BJI/1944/2017-BJIM 6.3.2017

 


Záměr na odprodej pozemku v kú Jinošov, p.č.1327
1.3.2017

 


Rozhodnutí – Povolení prodloužení vodovodu a kanalizace
ji13022017 13.2.2017

 


Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy
MNnO 583/17/Dop/Kob 10.2.2017

 


Usnesení ze zasedání ZO
8.2.2017

 


Zápis ze zasedání ZO
8.2.2017

 


Veřejná vyhláška – Stavební povolení – zřízení přechodu pro chodce
MNnO 5953/16/Dop/Kob 7.2.2017

 


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
27.1.2017
6.2.2017

 


Upozornění – ČOV
25.1.2017

 


Povolení zřízení sjezdu z místní komunikace
24012017 25.1.2017

 


Záměr na odprodej pozemku – Janovský M.
18.1.2017

 


Výměna řidičských průkazů
18.1.2016

 


Oznámení – nájem hrobových míst
16.1.2017

 


Upozornění občanům
16.1.2016

 


Veřejná vyhláška – stavební povolení k zřízení přechodu pro chodce
MNnO5953/16/Dop/Kob 3.1.2017
20.1.2017

 


Příkaz starosty obce – vrby u rybníka
14.12.2016

 


Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení stavebního řízení – zřízení přechodu pro chodce
MNmO 5958/16/Dop/Kob 5.12.2016
20.12.2016

 


Veřejná vyhláška – Rozhodnutí – zřízení přechodu pro chodce
4991/16/Výst/F 21.11.2016

 


Usnesení ZO Jinošov 14.11.2016
16.11.2016

 


Zápis ze zasedání ZO Jinošov 14.11.2016
16.11.2016

 


Provoz kotlů a povinnost občanů
2.11.2016

 


Souhlas obce – plynovod a inženýrské sítě na p.č.1342, Rozhodnutí obce – užívání místní komunikace na p.č.1342
2.11.2016

 


Provoz kotlů a kontrola technického stavu kotle
2.11.2016

 


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
26.10.2016

 


Návrh rozpočtu obce na rok 2017
26.10.2016

 


Přerušení dodávky el. energie
20.10.2016
8.11.2016

 


Veřejná vyhláška – oznámení zahájení územního řízení
4998/16/Výst/F 14.10.2016

 


Rozbor vody – veřejný vodovod – protokol
ZU/30454/2010 12.10.2016

 


Rozhodnutí se zřízením sjezdu z místní komunikace
12.10.2016
26.10.2016

 


Souhlas obce s umístěním zemního kabelového vedení NN
12.10.2016

 


Oznámení zahájení řízení o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací pro umístění inženýrských sítí
MNnO 5036/16/Dop/Kop 12.10.2016

 


Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na opravu věže kostela Sv. Petra a Pavla v Jinošově
10.10.2016

 


Výsledky voleb do zastupitelstva kraje Vysočina konané ve dnech 7.a 8.října 2016
8.10.2016

 


Záměr na odprodej pozemku v k.ú Jinošov
21.9.2016

 


Oznámení o místu a době konání voleb
19.9.2016
8.10.2016

 


žádost o spolupráci – údaje o nemovitostech, u nichž neni osoba zapsaná v KN jako vlastník
UZSVM/BJI/8373/2016-BJIM 16.9.2016

 


Rekonstrukce silnice I/23 – úplná uzavírka křižovatky komunikací I/23 a II/399
2.9.2016
12.9.2016

 


USNESENÍ ze zasedání ZO dne 22.8.2016
25.8.2016

 


Zápis ze zasedání ZO dne 22.8.2016
25.8.2016

 


Jmenování zapisovatele OVK pro volby do zastupitelstev krajů
24.8.2016

 


Poskytnutí informací o počtu a sídle voleb.okrsků polit.stranám, hnutím a koalicím
22.8.2016

 


Pozvánka na zasedání ZO
8.8.2016
22.8.2016

 


Záměr na odprodej části pozemku
8.8.2016
22.8.2016

 


Záměr na odprodej části pozemku v kú Jinošov
8.8.2016
22.8.2016

 


Volby 2016 – Stanovení minimálního počtu členů OVK
8.8.2016

 


Závěrečný účet Mikroregionu Chvojnice
13.6.2016

 


Zpráva o přezkumu hospodaření Mikroregionu Chvojnice
13.6.2016

 


pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina
9.6.2016
21.6.2016

 


Oznámení o vydání opatření obecné povahy
30724/ENV/16 6.6.2016
30.6.2016

 


Informace o přijetí opatření – přezkum hospodaření
1.6.2016

 


Usnesení z jenání ZO ze dne 30.5.2016
1.6.2016

 


Zápis z jednání ZO ze dne 30.5.2016
31.5.2016

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva
18.5.2016

 


Cestovní doklady pro děti
12.5.2016

 


Veřejná vyhláška – Oznámení – zahájení řízení o Aktualizaci č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
12.5.2016
22.6.2016

 


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
11.5.2016

 


Závěrečný účet obce za rok 2015
11.5.2016
26.5.2016

 


Finanční úřad – změna sídla územního pracoviště
4.5.2016

 


Zápis z jednání ZO
2.5.2016

 


usnesení z jednání ZO
2.5.2016

 


Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina
29.4.2016
10.5.2016

 


Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu Vysoké Popovice
JMK 60736/2016 28.4.2016
13.5.2016

 


Informace – daň z nemovitých věcí 2016 – zasílání složenek pro platby
27.4.2016
30.6.2016

 


Informace – daň z nemovitých věcí 2016
27.4.2016
30.6.2016

 


Veřejná vyhláška finanční úřad
863094/16/2900-11460-304013 25.4.2016
30.5.2016

 


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
18.4.2016
27.4.2016

 


Veřejná vyhláška – oznámení
OUP 119/2016 OUP-2
KUJI 30148/2016
8.4.2016
9.5.2016

 


Zápis dětí do mateřských škol 2016/2017
4.4.2016
20.4.2016

 


Dopis občanům – vodné, stočné
9.3.2016

 


Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
MNnO944/16/Dop/Kob 2.3.2016
7.3.2016

 


Žádost o spolupráci – úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
UZSVM/BJI/2119/2016-BJIM 2.3.2016

 


Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
UZSVM/BJI/2119/2016-BJIM 2.3.2016

 


Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
MNnO 946/16/Dop/Kob 29.2.2016
6.3.2016

 


Situace uzavřeného úseku – mapka
MNnO 946/16/Dop/Kob 29.2.2016
6.3.2016

 


Usnesení ze zasedání ZO 3.2.2016
9.2.2016

 


Zápis ze zasedání ZO 3.2.2016
9.2.2016

 


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 3.2.2016
27.1.2016
3.2.2016

 


Veřejná vyhláška
OUP 218/2015 OUP-36
KUJI 5313/2016
21.1.2016
7.3.2016

 


E-on, vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN
21.1.2016
26.1.2016

 


VZOR návrhu smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod
14.1.2016

 


Příloha č.1 ke smlouvě o dodávce pitné vody; 1. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami; 2. Limity znečištění pro vypouštění odpadních vod
14.1.2016

 


Cenový návrh – vodné, stočné
Směrná čísla roční potřeby vody
14.1.2016

 


Upozornění dlouhodobým odběratelům obecní vody
21.12.2015
15.1.2016

 


MuDr. Vavřínek neordinuje
15.12.2015

 


Usnesení z jednání ZO ze dne 9.12.2015
11.12.2015

 


Zápis z jednání ZO dne 9.12.2015
11.12.2015

 


Schválení nařízení obce č.1/2015
10.12.2015

 


Schválení obecní vyhlášky č.1/2015
10.12.2015

 


Pozvánka na zasedání ZO Jinošov
1.12.2015
9.12.2015

 


Změna ordinačních hodin – MUDr. M.Vavřínek
26.11.2015

 


Nabídka práce
25.11.2015

 


Odstávka systému pro nabírání žádostí a předávání občanských průkazů a cestovních dokladů
25.11.2015
31.12.2015

 


zveřejnění záměru na odprodej pozemku
24.11.2015

 


Návrh rozpočtu obce Jinošov na rok 2016
23.11.2015
8.12.2015

 


Návrh rozpočtu obce Jinošov na rok 2016
23.11.2015
8.12.2015

 


Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
4849/15/Výst/F 2.11.2015
20.11.2015

 


Návrh biologické rekultivace Jinošov
23.10.2015

 


Usnesení z mimořádného jednání ZO Jinošov
23.10.2015

 


Zápis z minořádného zasedání ZO Jinošov
23.10.2015

 

  23.10.2015

 


Pozvánka na mimořádné zasedání ZO Jinošov
– pokračování ze dne 14.10.2015
15.10.2015
21.7.2015

 


Zápis z mimořádného zasedání ZO Jinošov
15.10

 


Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva obce
7.10.2015
14.10.2015

 


Veřejná vyhláška – informace o podaném návrhu veřejnosprávní smlouvy
4394/15/Výst/F 1.10.2015
9.10.2015

 


MUDr. Vavřínek neordinuje
29.9.2015
2.10.2015

 


Usnesení z jednání ZO 14.9.2015
16.9.2015

 


Zápis z jednání ZO 14.9.2015
16.9.2015

 


Nabídka práce – Thermona Zastávka
14.9.2015

 


ČEZ – upozornění k odstranění a opkleštění stromoví a jiných porostů
001078159536 10.9.2015
15.11.2015

 


Svoz nebezpečných odpadů
7.9.2015

 


Nabídka práce
7.9.2015

 


E-on upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)
3.9.2015
31.12.2015

 


Pozvánka na zasedání ZO Jinošov
2.9.2015
14.9.2015

 


Žádost o spolupráci – dopis
UZSVM/BJI/7644/2015-BJIM 27.8.2015

 


Žádost o spolupráci – příloha
UZSVM/BJI/7644/2015-BJIM 27.8.2015

 


Pozvánka na zasedání zstupitelstva Kraje Vysočina
27.8.2015
8.9.2015

 


MUDr. Vavřínek neordinuje
24.8.2015
6.9.2015

 


Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa
ČJ/MNnO 3695/15/ŽPŽ/Sed 22.8.2015

 


Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o zrušení období déle trvajícího nadměrného sucha
KUJI 56647/2015 22.8.2015

 


Kraj Vysočina – rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o vyhlášení období déle trvajícího nadměrného sucha
10.8.2015

 


Kotlíkové dotace pro domácnosti
20.7.2015

 


Jaderná elektrárna Dukovany
20.7.2015
24.7.2015

 


Program zlepšování kvality ovzduší
CZ06Z 20.7.2015
24.8.2015

 


Veřejná vyhláška – zveřejnění návrhu
CZ06Z 20.7.2015
24.8.2015

 


Návrh opatření obecné povahy
CZ06Z 20.7.2015
24.8.2015

 


Mudr. Vavřínek neordinuje
14.7.2015
2.8.2015

 


MUDr. Vavřínek neordinuje
30.6.2015
2.7.2015

 


Oznámení
25.6.2015
28.6.2015

 


Rozpočtový výhled 2016-2019
18.6.2015

 


Informace o přijetí opatření
18.6.2015

 


Závěrčný účet obce za rok 2014
18.6.2015

 


Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2014
18.6.2015

 


Usnesení ze zasedání ZO ze dne 15.6.2015
18.6.2015
10.7.2015

 


Zápis ze zasedání ZO ze dne 15.6.2015
18.6.2015
10.6.2015

 


Veřejná vyhláška
ČJ/MNnO 2559/15/ŽPŽ/Sed 10.6.2015
20.6.2015

 


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
3.6.2015
15.6.2015

 


MUDr. Vavřínek neordinuje
3.6.2015
11.6.2015

 


Závěrečný účet obce za rok 2014
22.5.2015

 


Usnesení ze zasedání ZO Jinošov ze dne 18.5.2015
22.5.2015

 


Zápis ze zasedání ZO Jinošov ze dne 18.5.2015
22.5.2015

 


OZNÁMENÍ OBČANŮM
20.5.2015

 


Upozornění občanům
15.5.2015 18.5.2015

 


Rozhodnutí – povolení zvláštní užívání pozemní komunikace
Ji07052015 7.5.2015

 


Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Ji07052015/02 7.5.2015

 


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
6.5.2015
18.5.2015

 


Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina
30.4.2015
12.5.2015

 


Finanční správa
29.4.2015
2.6.2015

 


Info leták – daď z nemovitých věcí
29.4.2015
2.6.2015

 


Info leták – daň z nemovitých věcí
29.4.2015
2.6.2015

 


Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro kraj Vysočina
935020/15/2900-11460-304013 27.4.2015
1.6.2015

 


Program MěKS Třebíč,
květen – červen
27.4.2015

 


Rozhodnutí o povolení uzavírek v obci
-částečná a úplná uzavírka silnice č.II/399
13.4.2015
30.4.2015

 


Situace uzavírek v obci
13.4.2015
30.4.2015

 


Odečty elektroměrů
13.4.2015
17.4.2015

 


MUDr. Vavřínek NEORDINUJE
8.4.2015
10.4..2015

 


Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích
KUJI 24468/2015 7.4.2015
30.4.2015

 


Ministerstvo zemědělství – Návrh OOP – Národní plán povodí Dunaje
1.4.2015
22.6.2015

 


Ministerstvo zemědělství – Návrh OOP – Národní plán povodí Odry
1.4.2015
22.6.2015

 


Ministerstvo zemědělství – Návrh OOP – Národní plán povodí Labe
1.4.2015
22.6.2015

 


Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství, odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření
18198/2015-MZE-15120 1.4.2015
22.6.2015

 


Informace k dobudování přípojek
30.3

 


Zápis dětí do mateřských škol 2015/2016
30.3.2015
22.4.2015

 


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
17.3.2015
3.4.2015

 


Zprávo o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
KUJI 12844/2015 KO 13.3.2015
30.3.2015

 


Návrh rozpočtu Svazku obcí “Skládka TKO” 2015
26.2.2015
12.3.2015

 


Závěrečný účet svazku obcí “Skládka TKO”
26.2.2015
12.3.2015

 


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření – “Skládka TKO”
26.2.2015
12.3.2015

 


Kurz ANGLIŠTINY v Jinošově
26.2

 


Usnesení ze zasedání ZO Jinošov
24.2.2015

 


MUDr. Vavřínek neordinuje
23.2.2015
2.3.2015

 


PC HELP – školení
16.2.2015

 


Pozvánka na zasedání ZO Jinošov
16.2.2015
23.2.2015

 


Oznámení občanům
6.2.2014

 


Městské kulturní středisko Náměšť
kulturní přehled – únor 2015
4.2.2015
1.3.2015

 


Terra Group – konzultace o možné úspoře energií
2.2.2015

 


Usnesení ze zasedání ZO Jinošov
2.2.2015

 


Zápis ze zasedání ZO Jinošov
2.2.2015

 


MUDr. Vavřínek nebude orinovat
2.2.2015
6.2.2015

 


Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina
16.1.2015
27.1.2015

 


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
15.1.2015
26.1.2015

 


Posuzování vlivů na životní prostředí – koncepce
90972/ENV/14 12.1.2015
27.1.2015

 


Posuzování vlivů na životní prostředí – oznámení koncepce “Národní plán povodí Dunaje”
88959/ENV/14 2.1.2015
20.1.2015

 


MUDr. Vavřínek neordinuje
29.12.2014

 


služby LPS na Leden
17.12.2014

 


Oznámení MUDr. Vavřínek
16.12.2014

 


MěÚ Náměšť n./Osl – Rozhodnutí o výkonu funkce lesního hospodáře
16.12.2014
31.12.2016

 


Doložka právní moci
16.12.2014

 


Pozvánka na Vánoční koncert
11.12.2014
27.12.2014

 


Posuzování vlivů na životní prostředí
11.12.2014
15.1.2015

 


Návrh rozpočtu obce Jinošov na rok 2015
10.12.2014
7.1.2015

 


Veřejné bruslení pro obec
26.11.2014

 


Usnesení z ustavujícího zasedání ZO Jinošov
7.11.2014
27.11.2014

 


Posuzování vlivů na životní prostředí
6.11.2014
26.11.2014

 


pozvánka na ustavující zasedání ZO
27.10.2014

 


zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
13.101.2014

 


Výsledky voleb do zastupitelstva obce 2014
11.10.2014

 


Zápis a usnesení z jednání ZO Jinošov ze dne 1.10.2014
2.10.2014
16.10.2014

 


pozvánka na Mimořádné zasedání ZO
24.9.2014
1.10.2014

 


Volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 10. a 10.října 2014 – oznámení o době a místě konání voleb
23.9.2014
11.10.2014

 


Pozvánka na Folklorní odpoledne
23.9.2014

 


Domácí hospic Vysočina
17.9.2014

 


Nabídka práce
17.9.2014

 


Oznámení o přerušení dodávky el. energie
10.9.2014
6.10.2014

 


letní slevy v Habitatu
5.9.2014
30.9

 


Podzimní svoz nebezpečných odpadů
3.9.2014
27.9.2014

 


Oprava termínu zasedání ZO na 8.9.2014
1.9.2014
8.9.2014

 


Pozvánka na zasedání ZO
1.9.2014
10.9.2014

 


Ministerstvo životního prostředí – posuzování vlivů na životní prostředí
26.8.2014
26.9.2014

 


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
14.8.2014.
4.9.2014

 


Volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 10. a 11.10.2014 – jmenování zapisovatele
13.8.2014
11.10.2014

 


Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11.10.2014 – Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
13.8.2014
11.10.2014

 


Oznámení MUDr.Vavřínek neordinuje
11.8.2014
31.8.2014

 


Volby do zastupitelstev obcí konané ve ndech 10. a 11. října 2014 – stanovení minimálního počtu členů OVK
11.8.2014
11.10.2014

 


Volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 10. a 11.října 2014 – všeobecné informace
28.7.2014

 


Volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 10. a 11.října 2014 – info o kandidátce
28.7.2014

 


Volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 10. a 11.října 2014 – kandidátka – nezávislý
28.7.2014

 


Volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 10. a 11.října 2014 – prohlášení kandidáta
28.7.2014

 


Volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 10. a 11.října 2014 – petice
28.7.2014

 


Usnesení – Společnost obcí pro lesní hospodaření
8.7.2014

 


Posuzování vlivů na životní prostředí
8.7.2014
10.8.2014

 


Obecně závazná vyhláška
23.6.2014

 


Obecně závazná vyhláška
23.6.2014

 


Usnesení ze zasedání ZO Jinošov ze dne 16.6.2014
18.6.2014

 


Zápis z jednání ZO Jinošov ze dne 16.6.2014
18.6.2014

 


Pozvánka na zasedání ZO
4.6.2014

 


Výsledky voleb do EP
26.5.2014

 


Závěrečný účet obce za rok 2013
15.5.2014
30.5.2014

 


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
KUJI 26060/2014 KO 15.5.2014
30.5.2014

 


Oznámení o místě a době konání voleb do EP
7.5.2014
24.5.2014

 


Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro kraj Vysočina
889090/14/2900-14400-304013 24.4.2014
3.6.2014

 


Usnesení z jednání ZO ze dne 14.4.2014
16.4.2014

 


Jmenování zapisovatele OVK
9.4.2014
24.5.2014

 


Pozvánka na zasedání ZO
7.4.2014
14.4.2014

 


Zápis dětí do Mateřské školy
2.4.2014
24.4.2014

 


Stavba povolena
ČJ/MNnO 105/10/ŽP/Such 2.4.2014

 


Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
26.3.2014
24.5.2014

 


Stanovení minimálního počtu členů OVK
24.3.2014
24.5.2014

 


Příloha k informaci pro veřejnost
21.3.2014

 


Informace pro veřejnost
21.3.2014

 


Pozvánka na projednání stavby vodovod, kanalizace, ČOV
21.3.2014
26.3.2014

 


Oznámení o opakovaném projednání zadání změny č. 7 Územního plánu města Velká Bíteš
MÚVB/1553/14/VÝST/HOM 28.2.2014
31.3.2014

 


Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
7.2.2014
17.4.2014

 


Usnesení z mimořádného zasedání ZO Jinošov ze dne 22.1.2014
23.1.2014

 


Zápis z mimořádného zasedání ZO Jinošov ze dne 22.1.2014
23.1.2014

 


Pozvánka na mimořádné zasedání ZO
15.1.2014
22.1.2014

 


Usnesení z jednání ZO 27.11.2013
4.12.2013

 


Usnesení z jednáni ZO ze dne 27.11.2013
4.12.2013

 


Zápis z jednání ZO dne 27.11.2013
4.12.2013

 


Pozvánka na Setkání důchodců
28.11.2013
14.12.2013

 


Pozvánka na Mikulášskou nadílku
28.11.2013
7.12.2013

 


Pozvánka na zasedání ZO
19.11.2013
27.11.2013

 


Veřejná vyhláška
14.11.2013
29.11.2013

 


Návrh rozpočtu obce Jinošov na rok 2014
8.11.2013
26.11.2013

 


Záměr na odprodej části pozemku
5.11.2013

 


Záměr na odprodej části pozemku
5.11.2013

 


Záměr na odprodej části pozemku
5.11.2013

 


Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
26.10.2013

 


Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
8.10.2013
26.10.2013

 


Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
24.9.2013
26.10.2013

 


Svoz nebezpečného odpadu 2013
17.9.2013
28.9.2013

 


Humanitární sbírka 2013
17.9.2013
25.9.2013

 


Usnesení ze zasedání ZO ze dne 2.9.2013
4.9.2013

 


Zápis ze zasedání ZO ze dne 2.9.2013
4.9.2013

 


Obecně závazná vyhláška
4.9.2013

 


Pozvánka na zasedání ZO
22.8.2013
2.9.2013

 


Oznámení o přerušení dodávky el. energie
14.8.2013
28.8.2013

 


Návrh Sztrategie území Kraje Vysočina
15.7.2013
31.7.2013

 


Veřejná vyhláška
26.6.2013
12.7.2013

 


Usnesení z jednání ZO ze dne 17.6.2013
26.6.2013

 


Zápis z jednání ZO ze dne 17.6.2013
26.6.2013

 


Veřejná vyhláška
24.6.2013
10.7.2013

 


Veřejná vyhláška
24.6.2013
10.7.2013

 


Nařízení Státní veterinární správy
6.6.2013

 


Pozvánka na zasedání ZO
6.6.2013
17.6.2013

 


Veřejná vyhláška
347-119/2013-4607 27.5.2013
12.6.2013

 


Oznámení o přerušení dodávky el. energie
20.5.2013
5.6.2013

 


Závěrečný účet za rok 2012
20.5.2013
4.4.2013

 


Pozvánka na Karnevalový rej čarodějnic
24.4.2013
30.3.2013

 


Informace
ke zpřístupnění hromadného předpisného
seznamu na daň z nemovitostí v roce 2013
23.4.2013
25.5.2013

 


Informace k zasílání složenek
pro platby daně z nemovitostí od roku 2013
23.4.2013
25.5.2013

 


Usnesení z jednání ZO Jinošov ze dne 25.3.2013
27.3.2013

 


Zápis z jednání ZO Jinošov ze dne 25.3.2013
27.3.2013

 


UPOZORNĚNÍ
22.3.2013
26.3.2013

 


Pozvánka na zasedání ZO
11.3.2013
25.3.2013

 


Střednědobý rozpočtový výhled Svazku obcí “Skládka TKO” pro roky 2013 – 2017
26.2.2013

 


Návrh rozpočtu Svazku obcí “Skládka TKO” pro rok 2013
26.2.2013

 


Závěrečný účet Svazku obcí “Skládka TKO” za rok 2012
26.2.2013

 


Návrh rozpočtu na rok 2013 – Mikroregion Chvojnice
21.2.2013

 


Návrh rozpočtu na rok 2013
19.2.2013
5.3.2013

 


Návrh opatření obecné povahy
7.2.2013
29.2.2013

 


Pozvánka na jednání valné hromady honebního společenstva
7.2.2013
23.2.2013

 


Zápis a usnesení ze zasedání ZO ze dne 4.2.2013
7.2.2013

 


Pozvánka na valnou hromadu honební společnosti Oslava
6.2.2013
22.2.2013

 


Pozvánka na zasedání ZO
28.1.2013
4.2.2013

 


Výsledky II. kola voleb prezidenta ČR
26.1.2013

 


Výsledky I. kola voleb prezidenta ČR
12.1.2013

 


Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR
27.12.2012
12.1.2013

 


informace o počtu a sídlech volebních okrsků
22.11.2012
12.1.2013

 


Pozvánka na Mikuláškou nadílku
22.11.2012
2.12.2012

 


Usnesení z jednání ze dne 14.11.2012
19.11.2012

 


Pozvánka na štrůdlování
8.11.2012
18.11.2012

 


Pozvánka na zasedání ZO
5.11.2012
14.11.2012

 


Pozvánka
25.10.2012
26.10.2012

 


Upozornění
25.10.2012
26.10.2012

 


Výsledky II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 19. a 20. října 2012
20.10.2012

 


Výsledky voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina ve dnech 12. a 13. října
13.10.2012

 


Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 12. a 13. října 2012
13.10.2012

 


Oznámení o místě konání voleb
26.9.2012
13.10.2012

 


Pozvánka na Folklorní odpoledne
17.9.2012
28.9.2012

 


Zápis ze zasedání ZO ze dne 10. 9. 2012 + usnesení
17.9.2012

 


Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
12.9.2012

 


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
12.9.2012
27.9.2012

 


Pozvánka na zasedání ZO
29.8.2012
10.9.2012

 


Oznámení občanům
28.8.2012

 


Informace o počtu a sívoelbních okrsků politickým stranámdle
27.8.2012
29.9.2012

 


Oznámení o přerušení dodávky el. energie
9.8.2012
14.8.2012

 


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
6.8.2012
14.8.2012

 


Upozornění – MUDr. Vavřínek
27. 6. 2012
29. 6. 2012

 


Vyhláška obce č.1 O systému shromažďování a třídění odpaduza odpad
Vyhláška obce č. 2 O místním poplatku za odpad
Vyhláška č.3 O místním poplatku ze psů
Vyhlýáška č. 4 O zrušení obecně závazných vyhlášek
28.6.2012
14.7.2012

 


Usnesení ZO ze dne 18.6.2012
20.6.2012

 


Zápis z jednání ZO ze dne 18.6.2012
20.6.2012

 


Pozvánka na jednání zastupitelstva Kraje Vysočina

 


Nepřítomnost – MUDr. Vavřínek
15.6.2012
18.6.2012

 


Pozvánka na zasedání ZO
8.6.2012
18.6.2012

 


Upozornění
29.5.2012

 


Závěrečný účet obce za rok 2011
21.5.2012

 


Závěrečný účet za rok 2011
21.5.2012

 


Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy
2.5.2012
17.5.2012

 


Strategie Kraje Vysočina 2020
25.4.2012
11.5.2012

 


Oznámení o zahájení řízení
17.4.2012

 


Oznámení o zahájení správního řízení – kácení dřevin rostoucích mimo les
17.4.2012
7.5.2012

 


Veřejná vyhláška Zásady úz.rozvoje Kraje Vysočina
KUJI837/2012 28.3.2012
29.5.2012

 


Usnesení z jednání ZO ze dne 19.3.2012
27.3.2012

 


Zápis z jednání ZO ze dne 19.3.2012
27.3.2012

 


ESKO T rozpočet
5.3.2012
21.3.2012

 


Pozvánka na zastupitelstvo
7.3.2012
19.3.2012

 


Mikroregion Chvojnice – návrh rozpočtu pro rok 2012
22.2.2012
8.3.2012

 


Rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les
ji08022012

 


Návrh rozpočtu na rok 2012
19. 1. 2012
6. 2. 2012

 


Návrh rozpočtu na rok 2012
19. 1. 2012
6. 2. 2012

 


Usnesení z jednání ZO 19. 12. 2011
22. 12. 2011

 


Zápis z jednání ZO 19. 12. 2011
22. 12. 2011

 


Veřejná vyhláška
20.12.2011
4. 1. 2012

 


Upozorneni
20. 12. 2011
28. 12. 2011

 


Pozvánka na ZO 19. 11. 2011
12. 12. 2011
19. 12. 2011

 


Usnesení ze zasedání ZO ze dne 2. 11. 2011
8. 11. 2011

 


Zápis ze zasedání ZO ze dne 2. 11. 2011
8. 11. 2011

 


Zápis z jednání ZO ze dne 2. 11. 2011
8. 11. 2011

 


Upozornění
4.11.2011
11.11.2011

 


Pozvánka na zasedání ZO
25. 10. 2011
2. 11. 2011

 


Usnesení z jednání ZO ze dne 19. 9. 2011
26.9.2011
14.10.2011

 


Zápis z jednání ZO ze dne 19. 9. 2011
26.9.2011
14.10.2011

 


Pozvánka na zasedání ZO
9.9.2011
19.9.2011

 


Upozornění
22.7.2011
5.8.2011

 


Uzavírka silnice
8.7.2011
30.8.2011

 


Usnesení z jednání ZO ze dne 22.6.2011
27.6.2011

 


Zápis z jednání ZO ze dne 22.6.2011
27.6.2011

 


Nařízení č. 1/2011
16.6.2011

 


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
15.6.2011
22.6.2011

 


Závěrečný účet obce za rok 2010
31.5.2011

 


Usnesení z jednání ZO ze dne 4. 5. 2011
9.5.2011

 


Zápis z jednání ZO ze dne 4. 5. 2011
9.5.2011

 


Pozvánka na zasedání ZO – oprava
27.4.2011
4.5.2011

 


Pozvánka na zasedání ZO
27.4.2011
4.5.2011

 


Záměr na směnu pozemku, Mayer Brno
18.4.2011
3.5.2011

 


Odečty elektroměru
4.4.2011

 


Informace o sčítání lidu domů a bytů

 


Informace o sčítání lidu domů a bytů – oznámení

 


Informace o sčítání lidu,domů a bytů

 


Povolení kácení – vzdání se práva na odvolání
22.2.2011
7.3.2011

 


Oznámení o zahájení řízení
21.2.2011
7.3.2011

 


Povolení kácení – rozhodnutí
21.2.2011
7.3.2011

 


Žádost o povolení kácení u rybníka Nový
17.2.2011
2.3.2011

 


Upozornění
16.2.2011
25.2.2011

 


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
15.2.2011
21.2.2011

 


Návrh rozpočtu na rok 2011
7.2.2011

 


Usnesení z jednání ZO ze dne 7.2.2011
11.2.2011

 


Zápis z jednání ZO ze dne 7.2.2011
11.2.2011

 


Pozvánka na výroční schůzi hasičů
8.2.2011
13.2.2011

 


Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
3.2.2011

 


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 9.2.2011
3.2.2011

 


Změna termínu konání hasičské schůze
3.2.2011

 


Pozvánka na výroční schůzi
2.2.2011
6.2.2011

 


Pozvánka na ZO
31.1.2011

 


Nabídka
18.1.2011
1.2.2011

 


Zahájení správního řízení – kácení stromů

 


Záměr na prodej pozemku – pan Horníček

 


Záměr na prodej pozemku – pan Blažek

 


Záměr na prodej pozemku – paní Mayerová

 


Usnesení z ustavujícího zasedání

 


Zápis z ustavujícího zastupitelstva

 


Pozvánka na ustavující zasedání obce

 


Výsledky voleb do obecního zastupitelstva

 


Zastupitelstvo obce 18.8.2010 – zápis

 


Upozornění vlastníkům pozemků
14.7. 2010
15.8. 2010

 


Nařízení č.13/2010 Krajské veterinární správy pro kraj Vysočina – varoáza včel.
25.06.2010
15.7.2010

 


Zápis z jednání ZO 16.6.2010

 


Pozvánka na ZO na den 16.6.2010
ji07062010 7.6.2010
16.6.2010

 


Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR v obci Jinošov
29.05. 2010
12.06. 2010

 


Závěrečný účet obce za rok 2009
19.5.2010

 


Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR
13.5.2010
29.5.2010

 


Veřejná vyhláška – prodloužení staveb. povolení na výstavbu kanalizace a ČOV.
13.5.2010
31.5.2010

 


Veřejná vyhláška – prodloužení platnosti stavebního povolení – kanalizace a ČOV
13.5.2010
31.5.2010

 


Zápis ze zasedání ZO ze dne 7.4.2010.
19.04.2010
05.05.2010

 


Veřejná vyhláška -oznámení Vochyánovi J. o uložení písemností na Finančním úřadu v Náměšti n. Osl.
8288/1033970702148 8.4.201023.4.2010

 


Pozvánka na Zastupitelstvo obce dne 7.4.2010
31.3.2010
7.4.2010

 


Oznámení Celního úřadu Jihlava o uložení písemnosti pro Vochyán Jos.
DV/216300100000356/1 23.3.2010
7.4.2010

 

Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne
26.3. 2010
8.3.2010
26.3.2010

 

Závěrečný účet DSO “Skládka TKO” za rok 2009. 26.02.2010
13.03.2010

 

Návrh rozpočtu DSO” Skládky TKO” pro rok 2010 26.02.2010
13.03.2010

 

Veřejná vyhláška – Vochyán J.- uložení písemností na FÚ Náměšť n. Osl. 3098/10/333970702148 23.2.2010
11.3.2010

 

Veřejná vyhláška – oznámení Vochyánovi J. o uložení písemností na FÚ Náměšť n. Osl. 19.02.2010
6.03.2010

 

Zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2010. 5.2.2010
20.2.2010

 

Rozhodnutí o prodloužení stav.povolení Vodovod Jinošov 2.2.2010
17.2.2010

 

Oznámení o uložení písemnosti 1.2. 2010
15.2. 2010

 

Změna sazeb daně z nemovitosti 22.1.2010
5.2.2010

 

Zápis ze ZO dne 13.1.2010 22,12,2010
5.2.2010

 

Pozvánka na zastupitelstvo obce 4.1.2010
12.1.2010

 

Prodloužení stav. povolení Jinošov vodovod str. 1 ČJ/MnO-4458/09/ŽP/Such 30.12.2009
15.1.2010

 

Prodloužení stav. povolení Jinošov vodovod

 

Zápis ze ZO ze dne 7.12.2009 6 14.12.2009
30.12.2009

 

Zahájení řízení povolení změny stavby před jejím dokončením – kanalizace a ČOV 4205/09/ŽP/Such 2.12.2009
17.12.2009

 

Zasedání zastupitelstva obce 4 30. 11. 2009
7.12.2009

 

Záměr na pronájem pozemků 3 23.11.2009

 

Záměr na pronájem pozemku 2 23.11.2009
8.12.2009

 

UPOZORNĚNÍ 27. 10. 09
30. 10. 09

 

Zápis ZO ze dne 7.9.2009 14.9.2009
30.9.2009