Jinošov

je nevelká obec ležící na východním okraji Českomoravské vrchoviny pozvolna se zvedající z brněnské nížiny a dosahující nadmořské výšky 478 m u věže kostela a na severním okraji katastru 509m.
Půdní a klimatické podmínky nejsou sice tak příznivé jako v teplejších a úrodnějších nížinách, přesto však pro rozvoj zemědělství stále příznivé. Hlavními plodinami jsou obiloviny a řepka olejná. Daří se zde ale i máku, lnu bramborám apod. …

Číst více

Sdělení

Obnova lesních porostů po kalamitě

Publicita Kalamity

„V rámci projektu byla realizována lesnická opatření pro obnovu lesního potenciálu. Projektová lesnická opatření zahrnují odstranění suchých porostů, přípravu půdy pro zalesnění, výstavbu ochranného oplocení daných porostů a osázení dřevinami.

Výsledkem projektu jsou porosty pestřejší dřevinné skladby, u kterých je předpoklad, že budou lépe odolávat měnícím se klimatickým podmínkám. Obnovou poškozených porostů došlo ke zlepšení produkčního potenciálu a všech ostatních funkcí lesa.“

Mobilní rozhlas

Vážení spoluobčané.
Obec Jinošov zavádí nový systém informování občanů prostřednictvím systému mobilnírozhlas.cz . Prosíme občany, kteří mají zájem být informováni tímto systémem o jednoduchou registraci na stránce: https://jinosov.mobilnirozhlas.cz/

Kalendář akcí

Nejbližší akce