Symboly obce

Několik slov o historii obce:

Jinošov je poprvé zmiňován až v roce 1349. Tvořil samostatný statek, ale brzy byl majetkově rozkouskován a držen často se střídající drobnou šlechtou. V roce 1418 tu stály dvě tvrze.

K opětovnému zcelení osady došlo opět v roce 1480.

V té době byla již jedna z tvrzí pustá.

V letech 1497 – 1535 vlastnili Jinošov vladykové z Eberharce, po nich páni Březničtí z Náchoda. Ti prodali v roce 1615 statek k Náměšti, kam ves náležela až do zániku patriominální správy v roce 1846. Z dalších významných majitelů náměšťského panství nelze opomenout pány z Žerotína, vládnoucí tu do roku 1628, hrabata z Werdenbergu a Enckevoirtu a především poslední z feudálních rodů – hrabata z Haugwitz.

Zatímco z bývalé horní tvrze zbyly jen valy v zahradě u Kancnýřů č.p.27, dolní tvrz vladyků z Eberharce, na níž pak sídlili i Březničtí z Náchoda, byla přestavěna na faru.

Dodnes se v 1. patře budovy dochoval portálek s erbem Jana z Náchoda s letopočtem 1537, podobně jako erby Jana Březnického a Sibyly z Vartenberka z doby kolem roku 1581.

 

Význam a popis jednotlivých obecních symbolů

 

Jinošov již před rokem 1749 užíval obecní pečeti se dvěma zkříženými klíči v pečetním poli. Oba klíče – zlatý odemykací a stříbrný zamykací byly přeneseny i do návrhu obecních symbolů. Zelené pozadí obou klíčů symbolizuje zemědělský charakter obce. Znak obce byl pak doplněn o figury nejvýznamnějších majitelů Jinošova – lev jako znak Březnických z Náchoda a beraní hlava jako znak hrabat z Haugwitz na původních barvách pozadí – žluté a červené.

Prapor prezentuje na čestném místě uprostřed pouze staré pečetní znamení – dva zkřížené klíče, doplněné pouze barvami nahrazujícími znakové figury.

Výše uvedené informace byly čerpány ze zdůvodnění heraldiků k návrhu obecních symbolů.


Vlajka

Znak