Obnova lesních porostů po kalamitě

Publicita Kalamity

„V rámci projektu byla realizována lesnická opatření pro obnovu lesního potenciálu. Projektová lesnická opatření zahrnují odstranění suchých porostů, přípravu půdy pro zalesnění, výstavbu ochranného oplocení daných porostů a osázení dřevinami.

Výsledkem projektu jsou porosty pestřejší dřevinné skladby, u kterých je předpoklad, že budou lépe odolávat měnícím se klimatickým podmínkám. Obnovou poškozených porostů došlo ke zlepšení produkčního potenciálu a všech ostatních funkcí lesa.“