Poskytnutí první pomoci – přednáška

PRVNÍ POMOC 14. 11. 2023