Prořezávka a kácení stromů (květen – říjen 2012)

V průběhu měsíců května až října jsme v rámci POV /Program rozvoje venkova/ Kraje Vysočina, provedli zásadní prořezávku a pokácení několika stromů v okolí hřbitova a u hlavní silnice směr Náměšť n.Osl – Velká Bíteš. Tyto silně poškozené staleté, avšak nebezpečné stromy musely být z bezpečnostních důvodů pokáceny. Kácení předcházelo vypracování znaleckých posudků. Zbylé stromy byly odborně prořezány. Součástí akce byla i oprava obou ostění schodišť ke kostelu sv. Petra a Pavla v Jinošově. Hlavní schodiště od parkoviště ke kostelu bylo opraveno zčásti, schodiště vedoucí ke věži kostela, směrem od hlavní silnice, bylo opraveno od základů celé. Dalším zlepšením je i výměna dubových madel zábradlí. Celá oprava včetně prořezávky a kácení stála asi 230 000 Kč. Ve fotogalerii se můžete podívat na pár fotografií, které celou akci přbližují.
Zajímavostí jistě je, že jsme při práci objevili v jedné z dutin stromu určeného k pokácení vzácný nález. Jedná se o brouka z čeledi zlatohlávkovitých, Páchníka hnědého /Osmoderma eremita/. Brouk velikosti 25 mm je u nás poměrně vzácný. Vyvíjí se v dutinách starých stromů a je chráněn zákonem. Byl zařazen i do NATURA 2000. Z důvodů tohoto nálezu musela být učiněna vyjímka a strom, kde se brouk nachází, nemohl být pokácen. Po dohodě s ŽP Kraje Vysočina jsme učinili opatření,kdy ze stromu bude ponecháno cca 2,5 m torzo a tak bude možno dokončit celý vývojový cyklus brouka. Na torzu stromu bude ochranná stříška proti zatékání dešťové vody a počítáme i s umístěním vysvětlující tabulky proč zde toto torzo kmene zůstává a s popisem chráněného druhu nalezeného brouka.