Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina

Značka: | Zveřejněno od: 26.03.2024 | Zveřejněno do: 30.04.2024 | Typ: Úřední deska | Původce:

Obsah vyvěšení

plán zlepšování kvality ovzduší - závěr zjišťovacího řízení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 26.03.2024

Zveřejněno do: 30.04.2024