Obecně závazná vyhláška obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Značka: | Zveřejněno od: 16.03.2023 | Zveřejněno do: 30.03.2028 | Typ: Úřední deska/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Obecně závazná vyhláška o tříděném odpadu

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 16.03.2023

Zveřejněno do: 30.03.2028