Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č.9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Značka: | Zveřejněno od: 26.06.2024 | Zveřejněno do: 15.07.2024 | Typ: Úřední deska | Původce:

Obsah vyvěšení

VV - aktualizace č.9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina- vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 26.06.2024

Zveřejněno do: 15.07.2024