Vítejte na www.jinosov.cz

Úřední deska

Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost

Katastrální úřad - seznam Nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků nemovitostí
UZSVM/BJI/5805/2020-BJIM
16.9.2020

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
16.9.2020
12.10.2020

Volby do Zastupitelstva kraje - Oznámení o době a místu konání voleb
16.9.2020
3.10.2020

Volby do Zastupitelstev krajů - 1.zasedání okrskové volební komise
8.9.2020

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce
2.9.2020

covid-19 Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 1.9.2020
26.8.2020

Covid-19 Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 1.9.2020
26.8.2020

Volby do Zastupitelstev Krajů - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
17.8.2020

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina - nařízení mimořádného opatření - Covid-19
KHSV/17642/2020/JI/Ř/Říha
10.8.2020

COVID-19 - nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina
KHSV/16725/2020/JI/Ř/Říha
29.7.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
33784/2020-MZE-16212
28.7.2020

Zápis a USNESENÍ ZO ze dne 24.6.2020
1.7.2020

Svazek obcí pro komunální služby - oznámení o zveřejnění
1.7.2020

Veřejná vyhláška - ORP Nám욍 nad OSlavou
MNnO 6054/20/Výst/Ku
22.6.2020

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Jinošov
15.6.2020

Mikroregion Chvojnice - Návrh rozpočtu pro rok 2020
15.6.2020

Mikroregion Chvojnice - přezkoumání hospodaření za rok 2019
15.6.2020

Zápis a usnesení ze zasedání ZO ze dne 25.5.2020 - oprava
1.6.2020

Zápis a USNESENÍ ZO ze dne 25.5.2020
1.6.2020

Záměr na odprodej pozemku
27.5.2020

Svazek obcí pro komunální služby - návrh závěrečného účtu 2019, návrh střednědobého výhledu rozpočtu, návrh rozpočtu 2020, zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí za rok 2019
27.5.2020

Pozvánka na zasedání ZO
14.5.2020
25.5.2020

Záměr pronájmu pozemku
14.5.2020
25.5.2019

E-on - přerušení dodávky el.energie
13.5.2020
2.6.2020

Veřejná vyhláška - návrh změny ÚP Hluboké
MNnO4569/20/Výst/Ku
6.5.2020
8.6.2020

Veřejná vyhláška - Územní plán Pucov
MNnO 4457/20/Výst/Ku
30.4.2020
1.6.2020

Porovnání položek kalkulace cen vodné a stočné 2019
24.4.2020

Oznámení - odečty vodoměrů k 30.4.2020
24.4.2020
3.5.2020

Finanční úřad - veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2020
Čj.: 741969/20/2900-11460-712505
22.4.2020

Veřejná vyhláška - Kraj Vysočina - zásady územního rozvoje Kraje Vysočina
KUJI 38065/2020
20.4.2020

Kraj Vysočina - Zákaz pálení klestí a vypalování trávy
6.4.2020

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
17110/2020-MZE-16212
6.4.2020

Veřejná vyhláška - Aktualizace č.4 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina OUP 119/2016 -464
KUJI 32446/2020
2.4.2020
6.5.2020

Svazek obcí pro komunální služby - rozpočtové provizorium na rok 2020
1.4.2020

Pracovně právní desatero boje s koronavirem
24.3.2020

Publicita - Přechod pro chodce s úpravou AZ
20.3.2020

Veřejná vyhláška - Zrušení opakovaného veřejného projenání návrhu změny č.2 ÚP Pucov
MNnO 3450/20/Výst/Ku
20.3.2020

Kraj Vysočina: Nestyďme se za roušky a nezpochybňujme mimořádná opatření!
18.3.2020

Provozní doba Městského úřadu Náměšť n.Osl. - krizový stav
16.3.2020

ROZHODNUTÍ ÚŘADU OBCE
13.3.2020

Kraj Vysočina - KARANTÉNA PO NÁVRATU Z RIZIKOVÝCH OBLASTÍ
13.3.2020

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu
MNnO 3210/20/Dop/Vob
13.3.2020
1.11.2020

COVID-19, Informace pro občany
4.3.2020

Svazek obcí pro komunální služby - návrh rozpočtu 2020
2.3.2020

Veřejná vyhláška - územní plán Pucov
MNnO 2358/20/Výst/Ku
27.2.2020

Jak se cestuje VEŘEJNOU DOPRAVOU VYSOČINY - VDV
KUJI 15120/2020
25.2.2020

Zápis a Usnesení z mimořádného zasedání ZO Jinošov ze dne 5.2.2020
12.2.2020

Finanční úřad - přiznání k dani z příjmů za rok 2019 - Tisková zpráva
10.2.2020
1.4.2020

Nabídka práce Jinošov
3.1.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
MNnO 278/20/Dop/Vob
22.1.2020

pozvánka na mimořádné zasedání ZO
22.1.2020

Zápis a USNESENÍ ze zasedání ZO Jinošov ze dne 16.12.2019
18.12.2019

Pozvánka na Zasedání zastupitelstva obce
6.12.2019
16.12.2019

Záměr na prodej pozemku
5.12.2019

Výběrová řízení - MěÚ Náměšť nad Oslavou
19.11.2019

Veřejná vyhláška - změna č.2 Územního plánu Pucov
MNnO 6046/19/Výst/Ku
13.11.2019
13.12.2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina
25.10.2019

Oznámení o stanovení přechodné úpravy provozu autobusového spojení
11.10.2019

Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
MNnO 5289/19/Dop/Vob
9.10.2019
30.11.2019

Zápis a USNESENÍ ZO Jinošov ze dne 25.9.2019
2.10.2019

Stavba povolena - zřízení přechodu pro chodce s úpravou stávajících autobusových zastávak na silnice II/399
30.9.2019

Ukončení lékařské praxe MUDr. Horkého
25.9.2019

pozvánka - program na konferenci "Vysočina žije dobrovolnictvím"
24.9.2019

MUDr.Eva Dřínková - praktická lékařka Velká Bíteš
19.9.2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Jinošov
16.9.2019

Záměr na odprodej pozemku
4.9.2019

Žádost o odkoupení obecního pozemku
4.9.2019

Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jinošov
MNnO 4622/19/Výst/Ku
4.9.2019

Veřejná vyhláška - ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy
41508/2019-MZE-16212
3.9.2019

Krajský úřad kraje vysočina - Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje
2.9.2019
10.9.2019

MV-Hasičský záchranný sbor ČR - Bezpečnostní desatero
27.8.2019

Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. JI2382019
8811/2019
27.8.2019

Žádost o spolupráci
UZSVM/BJI/7199/2019-BJIM
26.8.2019

Veřejná vyhláška - Aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
KUJI 61832/2019
12.8.2019

Průzkum - ministerstvo průmyslu a obchodu - dotazník
7.8.2019
22.8.2019

Veřejná vyhláška - oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Náměšť nad Oslavou
7.8.2019

MěÚ Náměšť nad Osl. - SUCHO - Výzva
2.8.2019

Zápis a USNESENÍ ZO Jinošov ze dne 26.6.2019
2.7.2019

Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Chvojnice
13.6.2019

Návrh Rozpočtu Mikroregionu Chvojnice pro rok 2019
13.6.2019

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Chvojnice
13.6.2019

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
10.6.2019
7.7.2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina
7.6.2019

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
5.6.2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
4.6.2019
26.6.2019

Záměr obce o prodeji pozemku p.č.300/31
29.5.2019

Výsledky voleb do Evropského parlamentu
27.5.2019

Přerušení dodávky elektrické energie
21.5.2019
13.6.2019

Veřejná vyhláška - uzavírka silnice
17.5.2019
25.5.2019

Volby do Evropského parlamentu - oznámení o době a místě konání voleb
6.5.2019
25.5.2019

Finanční úřad - informace
25.4.2019

Finanční úřad - veřejná vyhláška
885806/19/2900-11460-304013
24.4.2019

Zápis a USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jinošov ze dne 15.4.2019
17.4.2019

Informace o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do Evropského parlamentu
9.4.2019

Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů - hlášení
8.4.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
18918/2019-MZE-16212
3.4.2019

Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva obce
3.4.2019

Fond Vysočiny - Hospodaření v lesích 2019
11.3.2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina
11.3.2019

Veřejná vyhláška - prodloužení doby platnosti stavebního povolení
MNnO 487/19/Dop/Kob
5.3.2019

Zápis a USNESENÍ ze zasedání ZO ze dne 20.2.2019
27.2.2019

Přiznání k dani z příjmů za rok 2018
18.2.2019
1.4.2019

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce Jinošov
11.2.2019
20.2.2019

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení doby platnosti stavebního povolení
5.2.2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina č.1/2019
18.1.2019

Veřejná vyhláška - Doplnění - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na poz.komunikaci
MNnO 256/19/Dop/Vob
16.1.2019

Příloha k Veřejné vyhlášce - opatření obecné povahy
MNnO 224/19/Dop/Vob
16.1.2019

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikaci S-MNnO 72/19/Dop/Vob
MNnO 224/19/Dop/Vob
16.1.2019

Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu Územního plánu Náměšť nad Oslavou
MNnO 6119/18/Výst/Ku
2.1.2019
23.1.2019

Zápis a USNESENÍ ze zasedání ZO Jinošov ze dne 12.12.2018
20.12.2018

Informace o změně svozu bioodpadu v zimních měsících
6.12.2018

Obnovení katastrálního operátu
3.12.2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 12.12.2018
3.12.2018

Zápis a USNESENÍ ze zasedání ZO dne 21.11.2018
30.11.2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.8/201/
30.11.2018
11.12.2018

Záměr na směnu části pozemků v k.ú.Jinošov p.č.260 obce a p.č.1494 DAS Konsult s.r.o.
27.11.2018

Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva obce
13.11.2018
21.11.2018

Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva obce
13

Zápis a USNESENÍ z ustavujícího zasedání ZO Jinošov
7.11.2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina
26.10.2018
6.11.2018

INFORMACE o konání USTAVUJÍCÍho ZASEDÁNÍ
22.10.2018

Vyúčtování VODNÉ 2017/2018
22.10.2018

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR II.kolo - obec Jinošov
13.10.2018

Volby do Senátu Parlamentu ČR II.kolo - oprava
9.10.2018

Volby do Senátu Parlamentu ČR - II.kolo
9.10.2018

Zveřejnění zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce - v souladu s ust. § 47 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
8.10.2018

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Jinošov
6.10.2018

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR
6.10.2018

Záměr na směnu částí pozemků v k.ú.Jinošov
4.10.2018

OZNÁMENÍ o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
OO-16/2015-710
2.10.2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č.06/2018
1.10.2018

Volby - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR
19.9.2018

Svoz nebezpečných odpadů
13.9.2018
29.9.2018

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
6.9.2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina
31.8.2018
11.9.2018

Zápis a USNESENÍ Zastupitelstva obce ze dne 20.8.2018
27.8.2018

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
21.8.2018

Výstraha ČHMÚ - nebezpečí požáru!
16.8.2018

NALEZENÉ KLÍČE
15.8.2018

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce
10.8.2018

SUCHO - UPOZORNĚNÍ A VÝZVA
MNnO 3617/18/ŽpŽ/Such
8.8.2018

Zveřejnění záměru na prodej pozemků
18.7.2018

Veřejná vyhláška
KUJI 49656/2018
29.6.2018

Volby 2018 - Info o době a místě podávání kandidátních listin + vzory
18.6.2018

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018
14.6.2018

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1.7.2018
14.6.2018

Chvojnice - návrh rozpočtu 2018
13.6.2018

Oznámení - MěÚ Náměšť n.Osl. - řidičské průkazy
12.6.2018

Nabídka práce - Zbraslav u Brna
31.5.2018

Zápis a USNESENÍ ze zasedání ZO dne 23.5.2018
28.5.2018

Volby 2018 - Stanovení počtu členů ZO pro volební období 2018/2022
25.5.2018

GDPR - Zveřejnění kontaktních údajů na pověřence pro ochranu osobních údajů
25.5.2018

GDPR - Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
24.5.2018

Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa - kůrovci
16.5.2018

Pozvánka na zasedání ZO Jinošov dne 23.5.2018
14.5.2018

Finanční úřad - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí
10.5.2018

Finanční úřad - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí
10.5.2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina
4.5.2018
15.5.2018

Záměr obce - prodej pozemku
2.5.2018

Záměr obce - odprodej pozemku
26.4.2018

Finanční úřad - informace
25.4.2018

Finanční úřad - informace
25.4.2018

Finanční úřad - informace
25.4.2018

Veřejná vyhláška - Finanční úřad
20.4.2018
28.5.2018

Upozornění - podomní prodej energií
16.4.2018

Svazek obcí pro komunální služby - oznámení
6.4.2018

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů
22.3.2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina
16.3.2018

Zápis a Usnesení zastupitelstva obce ze dne 28.2.2018
5.3.2018

Pozvánka na zasedání ZO
14.2.2018
28.2.2018

Výsledky II.kola VOLBY PREZIDENTA ČR
27.1.2018

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
MNnO 206/18/Dop/Kob
19.1.2018

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR - II.kolo
14.1.2018
27.1.2018

Výsledky I.kola VOLBY PREZIDENTA ČR
13.1.2018

Záměr na pronájem části pozemku
4.1.2018

Oznámení o místě a době konání volby prezidenta ČR
22.12.2017

OZNÁMENÍ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2018
20.12.2017

Volba Prezidenta České republiky - 1.zasedání OVK
14.12.2017

Usnesení z jednání ZO Jinošov ze dne 29.11.2017
4.12.2017

Zápis z jednání ZO obce Jinošov ze dne 29.11.2017
4.12.2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočinač.7/2017
4.12.2017
12.12.2017

Volba Prezidenta České republiky - informace o počtu a sídlech volebních okrsků
27.11.2017

pozvánka na zasedání ZO Jinošov
20.11.2017
29.11.2017

Zveřejňování podle novely zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
8.11.2017

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - opatření obecné povahy ST15092/2017-16212
66595/2017-MZE-16212
8.11.2017

Záměr na pronájem části pozemku
7.11.2017
15.11.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
2.11.2017
15.11.2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina
30.10.2017
7.11.2017

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v obci Jinošov
21.10.2017

Oznámení - vyúčtování vodného 2016/2017
18.10.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
17.10.2017

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, odstranění dřevin
16.10.2017

Zápis z mimořádného zasedání ZO dne 9.10.2017
11.10.2017

Usnesení z mimořádného zasedání ZO dne 9.10.2017
11.10.2017

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
4.10.2017
21.10.2017

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
MNnO 4363/17/Dop/Kob
27.9.2017

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnicích č. II/392 a II/399
MNnO4248/17/Dop/Ma
25.9.2017
31.10.2017

Pozvánka na mimořádné zasedání ZO
22.9.2017
9.10.2017

Záměr na pronájem části pozemku
19.9.2017

Kotlíkové dotace 2.vlna v kraji Vysočina - harmonogram informačních schůzek pro žadatele
18.9.2017
20.10.2017

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
001094716242
18.9.2017
15.11.2017

Žádost o spolupráci - dostatečné určení vlastníka v katastru nemovitostí
UZSVM/BJI/9295/2017-BJIM
15.9.2017

Veřejná vyhláška - MZE návrh opatření obecné povahy - nařízení zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých - smrk a borovice
55197/2017-MZE-16212
15.9.2017
31.12.2017

Záměr na pronájem části budovy
7.9.2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - jmenování zapisovatele
6.9.2017
21.10.2017

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci č. II/392 a II/399
MNnO 3930/17/Dop/Kob
5.9.2017
3.10.2017

Situace úpravy provozu na silnicích č. II/392 a II/399 - úplná uzavírka
MNnO 3930/17/Dop/Kob
5.9.2017
3.10.2017

Zápis ze zasedání ZO Jinošov dne 30.8.2017
4.9.2017

Usnesení ze zasedání ZO Jinošov dne 30.8.2017
4.9.2017

Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - informace o počtu a sídlech volebních okrsků
4.9.2017
21.10.2017

Pozvánka na zasedání ZO 30.8.2017
21.8.2017
30.8.2017

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby
16.8.2017
21.10.2017

Oznámení Katastrálního úřadu
OO-16/2015-710
14.8.2017
25.9.2017

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
MnnO 3470/17/Dop/Kob
9.8.2017

Nabídka práce - referent investic a rozvoje Město Náměšť nad Oslavou
28.7.2017

MěúNnO. - Sucho - výzva
ČJ/MNnO 3212/17/ŽPŽ/Such
24.7.2017

vyjádření k diskusi ZO dne 14.6.2017
10.7.2017

MUDr.Andrea Žažová neordinuje
28.6.2017
14.7.2017

Usnesení ze zasedání ZO ze dne 14.6.2017
21.6.2017

Zápis ze zasedání ZO ze dne 14.6.2017
21.6.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
19.6.2017
3.7.2017

Sdružení obcí - mikroregion Chvojnice - pozvánka, zpráva o přezkumu hospodaření, závěrečný účet, návrh rozpočtu 2017
13.6.2017
2.1.2018

Sdružení obcí pro lesní hospodaření - záměr na odprodej id. 1/22 pozemků
12.6.2017
30.6.2017

VAROVÁNÍ OBČANŮ PŘED NEKALÝMI PRAKTIKAMI PODOMNÍCH PRODEJCŮ
6.6.2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
5.6.2017
14.6.2017

Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy
MNnO 2054/17/Dop/Kob
18.5.2017
3.6.2017

Nabídka práce Města Náměště n/Osl.
18.5.2017

Záměr na odprodej pozemku - J.Horecký
18.5.2017
12.6.2017

rozhodnutí o povolení zřízení sjezdu ke stavbě RD
11.5.2017

Souhlas obce s připojením vodovodních a kanalizačních přípojek Souhlas obce se zřízením sjezdu z místní komunikace - na pozemku p.č.1342
10.5.2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
KUJI 27185/2017 KO
10.5.2017

Vyúčtování Vodné, stočné 2016 podle cenových předpisů
28.4.2017
30.5.2017

Usnesení ze zasedání ZO ze dne 24.4.2017
27.4.2017

Zápis ze zasedání ZO ze dne 24.4.2017
27.4.2017

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2017
24.4.2017

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2017
24.4.2017

Veřejná vyhláška - finanční úřad - daň z nemovitých věcí na rok 2017
833209/17/2900-11460-304013
21.4.2017
29.5.2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
12.4.2017

Oznámení přerušení dodávky elektrické energie
29.3.2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.2/2017
20.3.2017
28.3.2017

Svazek obcí pro komunální služby - návrh rozpočtu 2017
20.3.2017

Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků - údaje o nemovitostech, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitosti jako vlastník
UZSVM/BJI/1944/2017-BJIM
6.3.2017

Záměr na odprodej pozemku v kú Jinošov, p.č.1327
1.3.2017

Rozhodnutí - Povolení prodloužení vodovodu a kanalizace
ji13022017
13.2.2017

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
MNnO 583/17/Dop/Kob
10.2.2017

Usnesení ze zasedání ZO
8.2.2017

Zápis ze zasedání ZO
8.2.2017

Veřejná vyhláška - Stavební povolení - zřízení přechodu pro chodce
MNnO 5953/16/Dop/Kob
7.2.2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
27.1.2017
6.2.2017

Upozornění - ČOV
25.1.2017

Povolení zřízení sjezdu z místní komunikace
24012017
25.1.2017

Záměr na odprodej pozemku - Janovský M.
18.1.2017

Výměna řidičských průkazů
18.1.2016

Oznámení - nájem hrobových míst
16.1.2017

Upozornění občanům
16.1.2016

Veřejná vyhláška - stavební povolení k zřízení přechodu pro chodce
MNnO5953/16/Dop/Kob
3.1.2017
20.1.2017

Příkaz starosty obce - vrby u rybníka
14.12.2016

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení - zřízení přechodu pro chodce
MNmO 5958/16/Dop/Kob
5.12.2016
20.12.2016

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - zřízení přechodu pro chodce
4991/16/Výst/F
21.11.2016

Usnesení ZO Jinošov 14.11.2016
16.11.2016

Zápis ze zasedání ZO Jinošov 14.11.2016
16.11.2016

Provoz kotlů a povinnost občanů
2.11.2016

Souhlas obce - plynovod a inženýrské sítě na p.č.1342, Rozhodnutí obce - užívání místní komunikace na p.č.1342
2.11.2016

Provoz kotlů a kontrola technického stavu kotle
2.11.2016

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
26.10.2016

Návrh rozpočtu obce na rok 2017
26.10.2016

Přerušení dodávky el. energie
20.10.2016
8.11.2016

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení
4998/16/Výst/F
14.10.2016

Rozbor vody - veřejný vodovod - protokol
ZU/30454/2010
12.10.2016

Rozhodnutí se zřízením sjezdu z místní komunikace
12.10.2016
26.10.2016

Souhlas obce s umístěním zemního kabelového vedení NN
12.10.2016

Oznámení zahájení řízení o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací pro umístění inženýrských sítí
MNnO 5036/16/Dop/Kop
12.10.2016

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na opravu věže kostela Sv. Petra a Pavla v Jinošově
10.10.2016

Výsledky voleb do zastupitelstva kraje Vysočina konané ve dnech 7.a 8.října 2016
8.10.2016

Záměr na odprodej pozemku v k.ú Jinošov
21.9.2016


Oznámení o místu a době konání voleb
19.9.2016
8.10.2016

žádost o spolupráci - údaje o nemovitostech, u nichž neni osoba zapsaná v KN jako vlastník
UZSVM/BJI/8373/2016-BJIM
16.9.2016

Rekonstrukce silnice I/23 - úplná uzavírka křižovatky komunikací I/23 a II/399
2.9.2016
12.9.2016

USNESENÍ ze zasedání ZO dne 22.8.2016
25.8.2016

Zápis ze zasedání ZO dne 22.8.2016
25.8.2016

Jmenování zapisovatele OVK pro volby do zastupitelstev krajů
24.8.2016

Poskytnutí informací o počtu a sídle voleb.okrsků polit.stranám, hnutím a koalicím
22.8.2016

Pozvánka na zasedání ZO
8.8.2016
22.8.2016

Záměr na odprodej části pozemku
8.8.2016
22.8.2016

Záměr na odprodej části pozemku v kú Jinošov
8.8.2016
22.8.2016

Volby 2016 - Stanovení minimálního počtu členů OVK
8.8.2016

Závěrečný účet Mikroregionu Chvojnice
13.6.2016

Zpráva o přezkumu hospodaření Mikroregionu Chvojnice
13.6.2016

pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina
9.6.2016
21.6.2016

Oznámení o vydání opatření obecné povahy
30724/ENV/16
6.6.2016
30.6.2016

Informace o přijetí opatření - přezkum hospodaření
1.6.2016

Usnesení z jenání ZO ze dne 30.5.2016
1.6.2016

Zápis z jednání ZO ze dne 30.5.2016
31.5.2016

Pozvánka na zasedání zastupitelstva
18.5.2016

Cestovní doklady pro děti
12.5.2016

Veřejná vyhláška - Oznámení - zahájení řízení o Aktualizaci č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
12.5.2016
22.6.2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
11.5.2016

Závěrečný účet obce za rok 2015
11.5.2016
26.5.2016

Finanční úřad - změna sídla územního pracoviště
4.5.2016

Zápis z jednání ZO
2.5.2016

usnesení z jednání ZO
2.5.2016

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina
29.4.2016
10.5.2016

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu Vysoké Popovice
JMK 60736/2016
28.4.2016
13.5.2016

Informace - daň z nemovitých věcí 2016 - zasílání složenek pro platby
27.4.2016
30.6.2016

Informace - daň z nemovitých věcí 2016
27.4.2016
30.6.2016

Veřejná vyhláška finanční úřad
863094/16/2900-11460-304013
25.4.2016
30.5.2016

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
18.4.2016
27.4.2016

Veřejná vyhláška - oznámení OUP 119/2016 OUP-2
KUJI 30148/2016
8.4.2016
9.5.2016

Zápis dětí do mateřských škol 2016/2017
4.4.2016
20.4.2016

Dopis občanům - vodné, stočné
9.3.2016

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
MNnO944/16/Dop/Kob
2.3.2016
7.3.2016

Žádost o spolupráci - úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
UZSVM/BJI/2119/2016-BJIM
2.3.2016

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
UZSVM/BJI/2119/2016-BJIM
2.3.2016

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
MNnO 946/16/Dop/Kob
29.2.2016
6.3.2016

Situace uzavřeného úseku - mapka
MNnO 946/16/Dop/Kob
29.2.2016
6.3.2016

Usnesení ze zasedání ZO 3.2.2016
9.2.2016

Zápis ze zasedání ZO 3.2.2016
9.2.2016

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 3.2.2016
27.1.2016
3.2.2016

Veřejná vyhláška OUP 218/2015 OUP-36
KUJI 5313/2016
21.1.2016
7.3.2016

E-on, vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN
21.1.2016
26.1.2016

VZOR návrhu smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod
14.1.2016

Příloha č.1 ke smlouvě o dodávce pitné vody; 1. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami; 2. Limity znečištění pro vypouštění odpadních vod
14.1.2016

Cenový návrh - vodné, stočné Směrná čísla roční potřeby vody
14.1.2016

Upozornění dlouhodobým odběratelům obecní vody
21.12.2015
15.1.2016

MuDr. Vavřínek neordinuje
15.12.2015

Usnesení z jednání ZO ze dne 9.12.2015
11.12.2015

Zápis z jednání ZO dne 9.12.2015
11.12.2015

Schválení nařízení obce č.1/2015
10.12.2015

Schválení obecní vyhlášky č.1/2015
10.12.2015

Pozvánka na zasedání ZO Jinošov
1.12.2015
9.12.2015

Změna ordinačních hodin - MUDr. M.Vavřínek
26.11.2015

Nabídka práce
25.11.2015

Odstávka systému pro nabírání žádostí a předávání občanských průkazů a cestovních dokladů
25.11.2015
31.12.2015

zveřejnění záměru na odprodej pozemku
24.11.2015

Návrh rozpočtu obce Jinošov na rok 2016
23.11.2015
8.12.2015

Návrh rozpočtu obce Jinošov na rok 2016
23.11.2015
8.12.2015

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
4849/15/Výst/F
2.11.2015
20.11.2015

Návrh biologické rekultivace Jinošov
23.10.2015

Usnesení z mimořádného jednání ZO Jinošov
23.10.2015

Zápis z minořádného zasedání ZO Jinošov
23.10.2015


23.10.2015

Pozvánka na mimořádné zasedání ZO Jinošov - pokračování ze dne 14.10.2015
15.10.2015
21.7.2015

Zápis z mimořádného zasedání ZO Jinošov
15.10

Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva obce
7.10.2015
14.10.2015

Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnosprávní smlouvy
4394/15/Výst/F
1.10.2015
9.10.2015

MUDr. Vavřínek neordinuje
29.9.2015
2.10.2015

Usnesení z jednání ZO 14.9.2015
16.9.2015

Zápis z jednání ZO 14.9.2015
16.9.2015

Nabídka práce - Thermona Zastávka
14.9.2015

ČEZ - upozornění k odstranění a opkleštění stromoví a jiných porostů 001078159536
10.9.2015
15.11.2015

Svoz nebezpečných odpadů
7.9.2015

Nabídka práce
7.9.2015

E-on upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)
3.9.2015
31.12.2015

Pozvánka na zasedání ZO Jinošov
2.9.2015
14.9.2015

Žádost o spolupráci - dopis
UZSVM/BJI/7644/2015-BJIM
27.8.2015

Žádost o spolupráci - příloha
UZSVM/BJI/7644/2015-BJIM
27.8.2015

Pozvánka na zasedání zstupitelstva Kraje Vysočina
27.8.2015
8.9.2015

MUDr. Vavřínek neordinuje
24.8.2015
6.9.2015

Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa
ČJ/MNnO 3695/15/ŽPŽ/Sed
22.8.2015

Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o zrušení období déle trvajícího nadměrného sucha
KUJI 56647/2015
22.8.2015

Kraj Vysočina - rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o vyhlášení období déle trvajícího nadměrného sucha
10.8.2015

Kotlíkové dotace pro domácnosti
20.7.2015

Jaderná elektrárna Dukovany
20.7.2015
24.7.2015

Program zlepšování kvality ovzduší CZ06Z
20.7.2015
24.8.2015

Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu CZ06Z
20.7.2015
24.8.2015

Návrh opatření obecné povahy CZ06Z
20.7.2015
24.8.2015

Mudr. Vavřínek neordinuje
14.7.2015
2.8.2015

MUDr. Vavřínek neordinuje
30.6.2015
2.7.2015

Oznámení
25.6.2015
28.6.2015

Rozpočtový výhled 2016-2019
18.6.2015

Informace o přijetí opatření
18.6.2015

Závěrčný účet obce za rok 2014
18.6.2015

Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2014
18.6.2015

Usnesení ze zasedání ZO ze dne 15.6.2015
18.6.2015
10.7.2015

Zápis ze zasedání ZO ze dne 15.6.2015
18.6.2015
10.6.2015

Veřejná vyhláška
ČJ/MNnO 2559/15/ŽPŽ/Sed
10.6.2015
20.6.2015

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
3.6.2015
15.6.2015

MUDr. Vavřínek neordinuje
3.6.2015
11.6.2015

Závěrečný účet obce za rok 2014
22.5.2015

Usnesení ze zasedání ZO Jinošov ze dne 18.5.2015
22.5.2015

Zápis ze zasedání ZO Jinošov ze dne 18.5.2015
22.5.2015

OZNÁMENÍ OBČANŮM
20.5.2015

Upozornění občanům
15.5.2015
18.5.2015

Rozhodnutí - povolení zvláštní užívání pozemní komunikace
Ji07052015
7.5.2015

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Ji07052015/02
7.5.2015

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
6.5.2015
18.5.2015

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina
30.4.2015
12.5.2015

Finanční správa
29.4.2015
2.6.2015

Info leták - daď z nemovitých věcí
29.4.2015
2.6.2015

Info leták - daň z nemovitých věcí
29.4.2015
2.6.2015

Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro kraj Vysočina
935020/15/2900-11460-304013
27.4.2015
1.6.2015

Program MěKS Třebíč, květen - červen
27.4.2015

Rozhodnutí o povolení uzavírek v obci -částečná a úplná uzavírka silnice č.II/399
13.4.2015
30.4.2015

Situace uzavírek v obci
13.4.2015
30.4.2015

Odečty elektroměrů
13.4.2015
17.4.2015

MUDr. Vavřínek NEORDINUJE
8.4.2015
10.4..2015

Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích
KUJI 24468/2015
7.4.2015
30.4.2015

Ministerstvo zemědělství - Návrh OOP - Národní plán povodí Dunaje
1.4.2015
22.6.2015

Ministerstvo zemědělství - Návrh OOP - Národní plán povodí Odry
1.4.2015
22.6.2015

Ministerstvo zemědělství - Návrh OOP - Národní plán povodí Labe
1.4.2015
22.6.2015

Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství, odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření
18198/2015-MZE-15120
1.4.2015
22.6.2015

Informace k dobudování přípojek
30.3

Zápis dětí do mateřských škol 2015/2016
30.3.2015
22.4.2015

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
17.3.2015
3.4.2015

Zprávo o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
KUJI 12844/2015 KO
13.3.2015
30.3.2015

Návrh rozpočtu Svazku obcí "Skládka TKO" 2015
26.2.2015
12.3.2015

Závěrečný účet svazku obcí "Skládka TKO"
26.2.2015
12.3.2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - "Skládka TKO"
26.2.2015
12.3.2015

Kurz ANGLIŠTINY v Jinošově
26.2

Usnesení ze zasedání ZO Jinošov
24.2.2015

MUDr. Vavřínek neordinuje
23.2.2015
2.3.2015

PC HELP - školení
16.2.2015

Pozvánka na zasedání ZO Jinošov
16.2.2015
23.2.2015

Oznámení občanům
6.2.2014

Městské kulturní středisko Náměšť kulturní přehled - únor 2015
4.2.2015
1.3.2015

Terra Group - konzultace o možné úspoře energií
2.2.2015

Usnesení ze zasedání ZO Jinošov
2.2.2015

Zápis ze zasedání ZO Jinošov
2.2.2015

MUDr. Vavřínek nebude orinovat
2.2.2015
6.2.2015

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina
16.1.2015
27.1.2015

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
15.1.2015
26.1.2015

Posuzování vlivů na životní prostředí - koncepce
90972/ENV/14
12.1.2015
27.1.2015

Posuzování vlivů na životní prostředí - oznámení koncepce "Národní plán povodí Dunaje"
88959/ENV/14
2.1.2015
20.1.2015

MUDr. Vavřínek neordinuje
29.12.2014

služby LPS na Leden
17.12.2014

Oznámení MUDr. Vavřínek
16.12.2014

MěÚ Náměšť n./Osl - Rozhodnutí o výkonu funkce lesního hospodáře
16.12.2014
31.12.2016

Doložka právní moci
16.12.2014

Pozvánka na Vánoční koncert
11.12.2014
27.12.2014

Posuzování vlivů na životní prostředí
11.12.2014
15.1.2015

Návrh rozpočtu obce Jinošov na rok 2015
10.12.2014
7.1.2015

Veřejné bruslení pro obec
26.11.2014

Usnesení z ustavujícího zasedání ZO Jinošov
7.11.2014
27.11.2014

Posuzování vlivů na životní prostředí
6.11.2014
26.11.2014

pozvánka na ustavující zasedání ZO
27.10.2014

zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
13.101.2014

Výsledky voleb do zastupitelstva obce 2014
11.10.2014

Zápis a usnesení z jednání ZO Jinošov ze dne 1.10.2014
2.10.2014
16.10.2014

pozvánka na Mimořádné zasedání ZO
24.9.2014
1.10.2014

Volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 10. a 10.října 2014 - oznámení o době a místě konání voleb
23.9.2014
11.10.2014

Pozvánka na Folklorní odpoledne
23.9.2014

Domácí hospic Vysočina
17.9.2014

Nabídka práce
17.9.2014

Oznámení o přerušení dodávky el. energie
10.9.2014
6.10.2014

letní slevy v Habitatu
5.9.2014
30.9

Podzimní svoz nebezpečných odpadů
3.9.2014
27.9.2014

Oprava termínu zasedání ZO na 8.9.2014
1.9.2014
8.9.2014

Pozvánka na zasedání ZO
1.9.2014
10.9.2014

Ministerstvo životního prostředí - posuzování vlivů na životní prostředí
26.8.2014
26.9.2014

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
14.8.2014.
4.9.2014

Volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 10. a 11.10.2014 - jmenování zapisovatele
13.8.2014
11.10.2014

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11.10.2014 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
13.8.2014
11.10.2014

Oznámení MUDr.Vavřínek neordinuje
11.8.2014
31.8.2014

Volby do zastupitelstev obcí konané ve ndech 10. a 11. října 2014 - stanovení minimálního počtu členů OVK
11.8.2014
11.10.2014

Volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 10. a 11.října 2014 - všeobecné informace
28.7.2014

Volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 10. a 11.října 2014 - info o kandidátce
28.7.2014

Volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 10. a 11.října 2014 - kandidátka - nezávislý
28.7.2014

Volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 10. a 11.října 2014 - prohlášení kandidáta
28.7.2014

Volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 10. a 11.října 2014 - petice
28.7.2014

Usnesení - Společnost obcí pro lesní hospodaření
8.7.2014

Posuzování vlivů na životní prostředí
8.7.2014
10.8.2014

Obecně závazná vyhláška
23.6.2014

Obecně závazná vyhláška
23.6.2014

Usnesení ze zasedání ZO Jinošov ze dne 16.6.2014
18.6.2014

Zápis z jednání ZO Jinošov ze dne 16.6.2014
18.6.2014

Pozvánka na zasedání ZO
4.6.2014

Výsledky voleb do EP
26.5.2014

Závěrečný účet obce za rok 2013
15.5.2014
30.5.2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
KUJI 26060/2014 KO
15.5.2014
30.5.2014

Oznámení o místě a době konání voleb do EP
7.5.2014
24.5.2014

Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro kraj Vysočina
889090/14/2900-14400-304013
24.4.2014
3.6.2014

Usnesení z jednání ZO ze dne 14.4.2014
16.4.2014

Jmenování zapisovatele OVK
9.4.2014
24.5.2014

Pozvánka na zasedání ZO
7.4.2014
14.4.2014

Zápis dětí do Mateřské školy
2.4.2014
24.4.2014

Stavba povolena
ČJ/MNnO 105/10/ŽP/Such
2.4.2014

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
26.3.2014
24.5.2014

Stanovení minimálního počtu členů OVK
24.3.2014
24.5.2014

Příloha k informaci pro veřejnost
21.3.2014

Informace pro veřejnost
21.3.2014

Pozvánka na projednání stavby vodovod, kanalizace, ČOV
21.3.2014
26.3.2014

Oznámení o opakovaném projednání zadání změny č. 7 Územního plánu města Velká Bíteš
MÚVB/1553/14/VÝST/HOM
28.2.2014
31.3.2014

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
7.2.2014
17.4.2014

Usnesení z mimořádného zasedání ZO Jinošov ze dne 22.1.2014
23.1.2014

Zápis z mimořádného zasedání ZO Jinošov ze dne 22.1.2014
23.1.2014

Pozvánka na mimořádné zasedání ZO
15.1.2014
22.1.2014

Usnesení z jednání ZO 27.11.2013
4.12.2013

Usnesení z jednáni ZO ze dne 27.11.2013
4.12.2013

Zápis z jednání ZO dne 27.11.2013
4.12.2013

Pozvánka na Setkání důchodců
28.11.2013
14.12.2013

Pozvánka na Mikulášskou nadílku
28.11.2013
7.12.2013

Pozvánka na zasedání ZO
19.11.2013
27.11.2013

Veřejná vyhláška
14.11.2013
29.11.2013

Návrh rozpočtu obce Jinošov na rok 2014
8.11.2013
26.11.2013

Záměr na odprodej části pozemku
5.11.2013

Záměr na odprodej části pozemku
5.11.2013

Záměr na odprodej části pozemku
5.11.2013

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
26.10.2013

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
8.10.2013
26.10.2013

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
24.9.2013
26.10.2013

Svoz nebezpečného odpadu 2013
17.9.2013
28.9.2013

Humanitární sbírka 2013
17.9.2013
25.9.2013

Usnesení ze zasedání ZO ze dne 2.9.2013
4.9.2013

Zápis ze zasedání ZO ze dne 2.9.2013
4.9.2013

Obecně závazná vyhláška
4.9.2013

Pozvánka na zasedání ZO
22.8.2013
2.9.2013

Oznámení o přerušení dodávky el. energie
14.8.2013
28.8.2013

Návrh Sztrategie území Kraje Vysočina
15.7.2013
31.7.2013

Veřejná vyhláška
26.6.2013
12.7.2013

Usnesení z jednání ZO ze dne 17.6.2013
26.6.2013

Zápis z jednání ZO ze dne 17.6.2013
26.6.2013

Veřejná vyhláška
24.6.2013
10.7.2013

Veřejná vyhláška
24.6.2013
10.7.2013

Nařízení Státní veterinární správy
6.6.2013

Pozvánka na zasedání ZO
6.6.2013
17.6.2013

Veřejná vyhláška
347-119/2013-4607
27.5.2013
12.6.2013

Oznámení o přerušení dodávky el. energie
20.5.2013
5.6.2013

Závěrečný účet za rok 2012
20.5.2013
4.4.2013

Pozvánka na Karnevalový rej čarodějnic
24.4.2013
30.3.2013

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí v roce 2013
23.4.2013
25.5.2013

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2013
23.4.2013
25.5.2013

Usnesení z jednání ZO Jinošov ze dne 25.3.2013
27.3.2013

Zápis z jednání ZO Jinošov ze dne 25.3.2013
27.3.2013

UPOZORNĚNÍ
22.3.2013
26.3.2013

Pozvánka na zasedání ZO
11.3.2013
25.3.2013

Střednědobý rozpočtový výhled Svazku obcí "Skládka TKO" pro roky 2013 - 2017
26.2.2013

Návrh rozpočtu Svazku obcí "Skládka TKO" pro rok 2013
26.2.2013

Závěrečný účet Svazku obcí "Skládka TKO" za rok 2012
26.2.2013

Návrh rozpočtu na rok 2013 - Mikroregion Chvojnice
21.2.2013

Návrh rozpočtu na rok 2013
19.2.2013
5.3.2013

Návrh opatření obecné povahy
7.2.2013
29.2.2013

Pozvánka na jednání valné hromady honebního společenstva
7.2.2013
23.2.2013

Zápis a usnesení ze zasedání ZO ze dne 4.2.2013
7.2.2013

Pozvánka na valnou hromadu honební společnosti Oslava
6.2.2013
22.2.2013

Pozvánka na zasedání ZO
28.1.2013
4.2.2013

Výsledky II. kola voleb prezidenta ČR
26.1.2013

Výsledky I. kola voleb prezidenta ČR
12.1.2013

Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR
27.12.2012
12.1.2013

informace o počtu a sídlech volebních okrsků
22.11.2012
12.1.2013

Pozvánka na Mikuláškou nadílku
22.11.2012
2.12.2012

Usnesení z jednání ze dne 14.11.2012
19.11.2012

Pozvánka na štrůdlování
8.11.2012
18.11.2012

Pozvánka na zasedání ZO
5.11.2012
14.11.2012

Pozvánka
25.10.2012
26.10.2012

Upozornění
25.10.2012
26.10.2012

Výsledky II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 19. a 20. října 2012
20.10.2012

Výsledky voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina ve dnech 12. a 13. října
13.10.2012

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 12. a 13. října 2012
13.10.2012

Oznámení o místě konání voleb
26.9.2012
13.10.2012

Pozvánka na Folklorní odpoledne
17.9.2012
28.9.2012

Zápis ze zasedání ZO ze dne 10. 9. 2012 + usnesení
17.9.2012

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
12.9.2012

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
12.9.2012
27.9.2012

Pozvánka na zasedání ZO
29.8.2012
10.9.2012

Oznámení občanům
28.8.2012

Informace o počtu a sívoelbních okrsků politickým stranámdle
27.8.2012
29.9.2012

Oznámení o přerušení dodávky el. energie
9.8.2012
14.8.2012

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
6.8.2012
14.8.2012

Upozornění - MUDr. Vavřínek
27. 6. 2012
29. 6. 2012

Vyhláška obce č.1 O systému shromažďování a třídění odpaduza odpad Vyhláška obce č. 2 O místním poplatku za odpad Vyhláška č.3 O místním poplatku ze psů Vyhlýáška č. 4 O zrušení obecně závazných vyhlášek
28.6.2012
14.7.2012

Usnesení ZO ze dne 18.6.2012
20.6.2012

Zápis z jednání ZO ze dne 18.6.2012
20.6.2012

Pozvánka na jednání zastupitelstva Kraje Vysočina


Nepřítomnost - MUDr. Vavřínek
15.6.2012
18.6.2012

Pozvánka na zasedání ZO
8.6.2012
18.6.2012

Upozornění
29.5.2012

Závěrečný účet obce za rok 2011
21.5.2012

Závěrečný účet za rok 2011
21.5.2012

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
2.5.2012
17.5.2012

Strategie Kraje Vysočina 2020
25.4.2012
11.5.2012

Oznámení o zahájení řízení
17.4.2012

Oznámení o zahájení správního řízení - kácení dřevin rostoucích mimo les
17.4.2012
7.5.2012

Veřejná vyhláška Zásady úz.rozvoje Kraje Vysočina
KUJI837/2012
28.3.2012
29.5.2012

Usnesení z jednání ZO ze dne 19.3.2012
27.3.2012

Zápis z jednání ZO ze dne 19.3.2012
27.3.2012

ESKO T rozpočet
5.3.2012
21.3.2012

Pozvánka na zastupitelstvo
7.3.2012
19.3.2012

Mikroregion Chvojnice - návrh rozpočtu pro rok 2012
22.2.2012
8.3.2012

Rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les
ji08022012


Návrh rozpočtu na rok 2012
19. 1. 2012
6. 2. 2012

Návrh rozpočtu na rok 2012
19. 1. 2012
6. 2. 2012

Usnesení z jednání ZO 19. 12. 2011
22. 12. 2011

Zápis z jednání ZO 19. 12. 2011
22. 12. 2011

Veřejná vyhláška
20.12.2011
4. 1. 2012

Upozorneni
20. 12. 2011
28. 12. 2011

Pozvánka na ZO 19. 11. 2011
12. 12. 2011
19. 12. 2011

Usnesení ze zasedání ZO ze dne 2. 11. 2011
8. 11. 2011

Zápis ze zasedání ZO ze dne 2. 11. 2011
8. 11. 2011

Zápis z jednání ZO ze dne 2. 11. 2011
8. 11. 2011

Upozornění
4.11.2011
11.11.2011

Pozvánka na zasedání ZO
25. 10. 2011
2. 11. 2011

Usnesení z jednání ZO ze dne 19. 9. 2011
26.9.2011
14.10.2011

Zápis z jednání ZO ze dne 19. 9. 2011
26.9.2011
14.10.2011

Pozvánka na zasedání ZO
9.9.2011
19.9.2011

Upozornění
22.7.2011
5.8.2011

Uzavírka silnice
8.7.2011
30.8.2011

Usnesení z jednání ZO ze dne 22.6.2011
27.6.2011

Zápis z jednání ZO ze dne 22.6.2011
27.6.2011

Nařízení č. 1/2011
16.6.2011

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
15.6.2011
22.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010
31.5.2011

Usnesení z jednání ZO ze dne 4. 5. 2011
9.5.2011

Zápis z jednání ZO ze dne 4. 5. 2011
9.5.2011

Pozvánka na zasedání ZO - oprava
27.4.2011
4.5.2011

Pozvánka na zasedání ZO
27.4.2011
4.5.2011

Záměr na směnu pozemku, Mayer Brno
18.4.2011
3.5.2011

Odečty elektroměru
4.4.2011

Informace o sčítání lidu domů a bytů


Informace o sčítání lidu domů a bytů - oznámení


Informace o sčítání lidu,domů a bytů


Povolení kácení - vzdání se práva na odvolání
22.2.2011
7.3.2011

Oznámení o zahájení řízení
21.2.2011
7.3.2011

Povolení kácení - rozhodnutí
21.2.2011
7.3.2011

Žádost o povolení kácení u rybníka Nový
17.2.2011
2.3.2011

Upozornění
16.2.2011
25.2.2011

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
15.2.2011
21.2.2011

Návrh rozpočtu na rok 2011
7.2.2011

Usnesení z jednání ZO ze dne 7.2.2011
11.2.2011

Zápis z jednání ZO ze dne 7.2.2011
11.2.2011

Pozvánka na výroční schůzi hasičů
8.2.2011
13.2.2011

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
3.2.2011

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 9.2.2011
3.2.2011

Změna termínu konání hasičské schůze
3.2.2011

Pozvánka na výroční schůzi
2.2.2011
6.2.2011

Pozvánka na ZO
31.1.2011

Nabídka
18.1.2011
1.2.2011

Zahájení správního řízení - kácení stromů


Záměr na prodej pozemku - pan Horníček


Záměr na prodej pozemku - pan Blažek


Záměr na prodej pozemku - paní Mayerová


Usnesení z ustavujícího zasedání


Zápis z ustavujícího zastupitelstva


Pozvánka na ustavující zasedání obce


Výsledky voleb do obecního zastupitelstva


Zastupitelstvo obce 18.8.2010 - zápis


Upozornění vlastníkům pozemků
14.7. 2010
15.8. 2010

Nařízení č.13/2010 Krajské veterinární správy pro kraj Vysočina - varoáza včel.
25.06.2010
15.7.2010

Zápis z jednání ZO 16.6.2010


Pozvánka na ZO na den 16.6.2010
ji07062010
7.6.2010
16.6.2010

Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR v obci Jinošov
29.05. 2010
12.06. 2010

Závěrečný účet obce za rok 2009
19.5.2010

Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR
13.5.2010
29.5.2010

Veřejná vyhláška - prodloužení staveb. povolení na výstavbu kanalizace a ČOV.
13.5.2010
31.5.2010

Veřejná vyhláška - prodloužení platnosti stavebního povolení - kanalizace a ČOV
13.5.2010
31.5.2010

Zápis ze zasedání ZO ze dne 7.4.2010.
19.04.2010
05.05.2010

Veřejná vyhláška -oznámení Vochyánovi J. o uložení písemností na Finančním úřadu v Náměšti n. Osl.
8288/1033970702148
8.4.201023.4.2010

Pozvánka na Zastupitelstvo obce dne 7.4.2010
31.3.2010
7.4.2010

Oznámení Celního úřadu Jihlava o uložení písemnosti pro Vochyán Jos.
DV/216300100000356/1
23.3.2010
7.4.2010

Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 26.3. 2010
8.3.2010
26.3.2010

Závěrečný účet DSO "Skládka TKO" za rok 2009.
26.02.2010
13.03.2010

Návrh rozpočtu DSO" Skládky TKO" pro rok 2010
26.02.2010
13.03.2010

Veřejná vyhláška - Vochyán J.- uložení písemností na FÚ Náměšť n. Osl.
3098/10/333970702148
23.2.2010
11.3.2010

Veřejná vyhláška - oznámení Vochyánovi J. o uložení písemností na FÚ Náměšť n. Osl.
19.02.2010
6.03.2010

Zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2010.
5.2.2010
20.2.2010

Rozhodnutí o prodloužení stav.povolení Vodovod Jinošov
2.2.2010
17.2.2010

Oznámení o uložení písemnosti
1.2. 2010
15.2. 2010

Změna sazeb daně z nemovitosti
22.1.2010
5.2.2010

Zápis ze ZO dne 13.1.2010
22,12,2010
5.2.2010

Pozvánka na zastupitelstvo obce
4.1.2010
12.1.2010

Prodloužení stav. povolení Jinošov vodovod str. 1 ČJ/MnO-4458/09/ŽP/Such 30.12.2009
15.1.2010

Prodloužení stav. povolení Jinošov vodovod


Zápis ze ZO ze dne 7.12.2009 6
14.12.2009
30.12.2009

Zahájení řízení povolení změny stavby před jejím dokončením - kanalizace a ČOV 4205/09/ŽP/Such 2.12.2009
17.12.2009

Zasedání zastupitelstva obce 4
30. 11. 2009
7.12.2009

Záměr na pronájem pozemků 3
23.11.2009

Záměr na pronájem pozemku 2
23.11.2009
8.12.2009

UPOZORNĚNÍ
27. 10. 09
30. 10. 09

Zápis ZO ze dne 7.9.2009
14.9.2009
30.9.2009


Kalendář akcí


Spolupráce