Jinošovský zpravodaj – 1. číslo

Vážení spoluobčané,

dostává se Vám do ruky první vydání „Jinošovského čtvrtletníku.. a světa kolem nás“.
Musím říct, že osobně jsem tomu velmi rád. Po jakémkoliv obecním zpravodaji, informačním letáku apod. sním již od roku 2006, což byl rok prvního pokusu a vzniku první stránky. Tím to ale také skončilo, a proto doposud nikdo neviděl ani tu první stránku. Nepodařilo se mi prostě nic takového uvést v život. Ono to totiž není snadné. Kromě faktu, že musíte splnit povinnost vůči státním orgánům – zajistit všelijaká povolení apod. a zavázat se k pravidelnému zasílání 15 – 20ti kusů vydaných svazků na několik povinných organizací zdarma, se dále zavazujete k činnosti, která vyžaduje neustálé shánění informací a jejich ověřování pravdivosti a také k tomu, že čtvrtletník prostě každé čtvrtletí vyjde.

Samozřejmě, že tvorbou a činností kolem čtvrtletníku je někdo pověřen a je za to i plně zodpovědný. Této role se dobrovolně a rád zhostil pan Ing. Dalibor Húska, Ph.d ., nový člen zastupitelstva obce, zvolený v podzimních volbách roku 2014.

Co by měl tento nový, zpočátku určitě skromný časopis přinést? Jak již název napovídá, nebude se jednat jen o samotné dění a informace z obce Jinošov, ale rádi bychom společně přinesli i informace o dění jinde v okolí. Informace o obci budou však vždy na prvním místě. Ne všichni občané čtou vystavené informace, které obec povinně zveřejňuje na veřejné desce nebo na nástěnce u autobusové zastávky. Shrnutí právě těchto informací společně s informacemi z kulturního a společenského života, by se měly touto formou dostat do každého domu v obci. Určitě se budeme vracet i do minulosti a rádi si přečteme případné vzpomínkové
vyprávění našich dědečků a babiček, pokud budou svolní se o ně podělit. Prostor bude mít samozřejmě i pan farář. Všichni se dozví, jaké jsou v obci Jinošov firmy, co dělají a jaké případné pracovní příležitosti nabízejí. A další a další……..

Ing. Pavel Křeček, starosta obce

1. číslo časopisu Jinošovský zpravodaj – duben 2015