Zobrazit / skrýt filtryNázev Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Soubory
Pozvánka na zasedání ZO dne 24.6.2024 Úřední deska 12.06.2024 24.06.2024 0
Zápis a USNESENÍ ZO ze dne 3.6.2024 Úřední deska 12.06.2024 31.07.2024 0
Výsledky voleb do Evropského Parlamentu Úřední deska 10.06.2024 31.12.2024 0
Pozvánka na Jinošovskou pouť Úřední deska 04.06.2024 30.06.2024 0
návrh - Závěrečný účet obce za rok 2023 Hospodaření/Úřední deska 04.06.2024 24.06.2024 0
VV - Aktualizace č.10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina - změna termínu Úřední deska 29.05.2024 21.06.2024 0
Jinošov - vyúčtování vodného/stočného 2023 Úřední deska 24.04.2024 30.06.2024 0
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - OBORA JINOŠOV Úřední deska 24.04.2024 31.12.2033 0
Rozpočtové opatření č.2-2024 Hospodaření 22.04.2024 31.03.2025 0
Veřejná vyhláška - aktualizace územně analytických podkladů ORP Náměšť n.O. Úřední deska 09.04.2024 31.07.2024 0
Rozbor pitné vody 2/2024 Rozbor vody 13.03.2024 31.12.2024 0
Veřejná vyhláška - obora Jinošov Úřední deska 13.03.2024 03.08.2033 0
Svazek obcí pro komunální služby Úřední deska 11.03.2024 31.03.2025 0
Rozpočtová změna č.1/2024 Hospodaření 06.02.2024 31.03.2025 0
Esko-T - svoz bioodpadu Úřední deska 28.02.2024 31.12.2024 0
Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2023 Úřední deska 28.02.2024 31.12.2024 0
Zápis z valné hromady Honebního společenstva Kralice n.Oslavou Úřední deska 08.02.2024 31.12.2024 0
VV- oznámení o přechodné úpravě provozu Trnava - Rudíkov Úřední deska 26.01.2024 31.12.2024 0
Poradna pro rodiny - zdarma Úřední deska 19.01.2024 31.12.2025 0
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu Úřední deska 09.01.2024 31.03.2025 0
Schválený rozpočet obce pro rok 2024 Hospodaření/Úřední deska 14.12.2023 31.03.2025 0
Schválený výhled střednědobého rozpočtu obce 2024-2028 Hospodaření/Úřední deska 14.12.2023 31.12.2029 0
Obecně závazná vyhláška obce Jinošov č. 6/2024 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky Úřední deska/Vyhlášky 14.12.2023 31.12.2030 0
Obecně závazná vyhláška obce Jinošov č. 4/2024 o nočním klidu Úřední deska/Vyhlášky 14.12.2023 31.12.2030 0
Obecně závazná vyhláška obce Jinošov č. 3/2024, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Jinošov a vymezují prostory pro volné pobíhání psů Úřední deska/Vyhlášky 14.12.2023 31.12.2030 0
Obecně závazná vyhláška obce Jinošov č. 2/2024 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Úřední deska/Vyhlášky 14.12.2023 31.12.2030 0
Obecně závazná vyhláška obce Jinošov č. 1/2024 o místním poplatku ze psů Úřední deska/Vyhlášky 14.12.2023 31.12.2030 0
CENÍK pro VODNÉ A STOČNÉ OD 1.1.2024 Úřední deska/Vyhlášky 14.12.2023 31.12.2024 0
Zápis a USNESENÍ ze zasedání ZO Jinošov ze dne 19.6.2023 Úřední deska 26.06.2023 31.12.2024 0
Schválený závěrečný účet obce za rok 2022, účetní závěrka 2022, zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2022 Hospodaření/Úřední deska 19.06.2023 30.06.2024 0
Obecně závazná vyhláška obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Úřední deska/Vyhlášky 16.03.2023 30.03.2028 0
Varování policie ČR - Pozor! Podvod! Úřední deska 18.01.2023 31.12.2025 0
schválený rozpočtový výhled pro roky 2024-2028 Hospodaření 19.12.2022 31.12.2028 0
Schválený rozpočet obce na rok 2023 Hospodaření 19.12.2022 31.12.2024 0
Zápis a USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO zasedání zastupitelstva obce Jinošov Úřední deska 26.10.2022 30.11.2026 0
Obecně závazná vyhláška č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Úřední deska/Vyhlášky 16.12.2021 31.12.2025 1
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 - zrušení Vyhlášky 23.11.2020 23.11.2025 1
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů č.1/2020 Vyhlášky 23.11.2020 23.11.2025 1
Výsledky voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina Úřední deska 03.10.2020 30.03.2025 1
Rozbor vody 2018 - 5 Rozbor vody 01.05.2018 01.05.2025 1
Rozbor vody 2018 - 4 Rozbor vody 01.04.2018 01.04.2025 1
Rozbor vody 2018 - 3 Rozbor vody 01.03.2018 01.03.2025 1
Rozbor vody 2018 - 2 Rozbor vody 01.02.2018 01.02.2025 1
Rozbor vody 2018 - 1 Rozbor vody 01.02.2018 01.01.2025 1
Rozbor vody 2017 Rozbor vody 01.09.2017 01.09.2025 1
Zápis a USNESENÍ ze zasedání ZO Jinošov 16.9.2020 Úřední deska 21.09.2020 21.09.2025 1
Katastrální úřad - seznam Nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků nemovitostí Úřední deska 16.09.2020 16.09.2025 1
Volby do Zastupitelstev krajů - 1.zasedání okrskové volební komise Úřední deska 08.09.2020 08.09.2025 1
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Úřední deska 02.09.2020 02.09.2025 1
covid-19 Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 1.9.2020 Úřední deska 26.08.2020 26.08.2025 1
Covid-19 Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 1.9.2020 Úřední deska 26.08.2020 26.08.2025 1
Volby do Zastupitelstev Krajů - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Úřední deska 17.08.2020 17.08.2025 1
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina - nařízení mimořádného opatření - Covid-19 Úřední deska 10.08.2020 10.08.2025 1
COVID-19 - nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina Úřední deska 27.07.2020 27.07.2025 1
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Úřední deska 27.07.2020 27.07.2025 1
Zápis a USNESENÍ ZO ze dne 24.6.2020 Úřední deska 01.07.2020 01.07.2025 1
Svazek obcí pro komunální služby - oznámení o zveřejnění Úřední deska 01.07.2020 01.07.2025 1
Veřejná vyhláška - ORP Náměšť nad Oslavou Úřední deska 22.06.2020 22.06.2025 1
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Jinošov Úřední deska 15.06.2020 15.06.2025 1
Mikroregion Chvojnice - Návrh rozpočtu pro rok 2020 Úřední deska 15.06.2020 15.06.2025 1
Protokol č. 50512/2020 o rozboru pitné vody 9/2020 Rozbor vody 15.09.2020 31.12.2025 1
Mikroregion Chvojnice - přezkoumání hospodaření za rok 2019 Úřední deska 16.06.2020 16.06.2025 1
Protokol č. 29238/2020 o rozboru pitné vody 6/2020 Rozbor vody 23.06.2020 31.12.2025 1
Zápis a usnesení ze zasedání ZO ze dne 25.5.2020 - oprava Úřední deska 01.06.2020 14.06.2025 1
Zápis a USNESENÍ ZO ze dne 25.5.2020 Úřední deska 01.06.2020 14.06.2025 1
Záměr na odprodej pozemku Úřední deska 27.05.2020 14.06.2025 1
Svazek obcí pro komunální služby - návrh závěrečného účtu 2019, návrh střednědobého výhledu rozpočtu, návrh rozpočtu 2020, zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí za rok 2019 Úřední deska 27.05.2020 14.06.2025 1
Porovnání položek kalkulace cen vodné a stočné 2019 Úřední deska 24.04.2020 14.06.2025 1
Finanční úřad - veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2020 Úřední deska 22.04.2020 14.06.2025 1
Veřejná vyhláška - Kraj Vysočina - zásady územního rozvoje Kraje Vysočina Úřední deska 20.04.2020 14.06.2025 1
Kraj Vysočina - Zákaz pálení klestí a vypalování trávy Úřední deska 06.04.2020 14.06.2025 1
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Úřední deska 06.04.2020 14.06.2025 1
Svazek obcí pro komunální služby - rozpočtové provizorium na rok 2020 Úřední deska 01.04.2020 14.06.2025 1
Pracovně právní desatero boje s koronavirem Úřední deska 01.04.2020 14.06.2025 1
Publicita - Přechod pro chodce s úpravou AZ Úřední deska 20.03.2020 14.06.2025 1
Veřejná vyhláška - Zrušení opakovaného veřejného projenání návrhu změny č.2 ÚP Pucov Úřední deska 20.03.2020 14.06.2025 1
Zápis a Usnesení z mimořádného zasedání ZO Jinošov ze dne 5.2.2020 Úřední deska 12.02.2020 23.06.2025 1
Nabídka práce Jinošov Úřední deska 03.01.2020 14.06.2025 1
Protokol č. 12716/2020 o rozboru pitné vody 3/2020 Rozbor vody 11.03.2020 31.12.2025 1
Pozvánka na mimořádné zasedání ZO Úřední deska 22.01.2020 06.01.2025 1
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Úřední deska 22.01.2020 06.01.2025 1
Obecně závazná vyhláška č.1/2015 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Vyhlášky 10.12.2015 31.12.2025 2
Nařízení obce č.1/2015 - zákaz podomního prodeje Vyhlášky 10.12.2015 10.01.2025 2
Obecně závazná vyhláška č.2/2014 - pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Vyhlášky 15.04.2014 31.07.2025 1